O studiach podyplomowych na wrocławskiej WSH

Pracodawcy oczekują elastyczności oraz nowatorstwa, dlatego wyszliśmy naprzeciw ich kryteriom i opracowaliśmy program studiów adekwatny do współczesnej gospodarki.

Na studia podyplomowe we Wrocławiu może rekrutować się każdy, kto uzyskał tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra i chce kontynuować edukację dotyczącą bardziej szczegółowych zagadnień. Chcąc utrzymywać najwyższy poziom kształcenia, zaprosiliśmy do współpracy wziętych specjalistów z wielu branż, którzy wspólnymi siłami przygotowali programy studiów podyplomowych..

Studenci mogą wybrać jeden z 9 kierunków. Bardzo duża część zajęć odbywa się w wymiarze praktycznym; są to angażujące projekty, rozwijające ćwiczenia, interesujące studia przypadku, wizyty w firmach. Warsztatowe podejście do kształcenia poszerza wiedzę i równocześnie buduje doświadczenie.

Studia Podyplomowe na wrocławskiej WSH dają możliwość prestiżowego rozwoju w branżach najbardziej pożądanych na rynku pracy. Kształcimy managerów i zarządców, przekazując im specjalistyczną wiedzę oraz nowoczesne techniki pracy, które pozwalają rozwiązywać wszelkie napotkane problemy na każdym etapie realizowania angażujących projektów. Celem naszych studiów podyplomowych jest rozwój niezbędnych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji, które kompleksowo przygotowują studentów jak prawidłowo reagować w różnych niespodziewanych sytuacjach biznesowych. 

Prestiż Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu przyciąga studentów z wielu miast, a także zza granicy. Międzynarodowy i wielokulturowy charakter pozwala nie tylko na rozwój intelektualny, ale także umożliwia poznanie ciekawych ludzi.