Kandydaci z obywatelstwem polskim • Rekrutacja - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Kandydaci z obywatelstwem polskim

Poniżej przedstawiliśmy wszystkie kroki, tak aby proces rekrutacji był dla Ciebie prosty i nie wymagał dużej ilości czasu. W razie problemów pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci w każdej sprawie. Wystarczy, że wybierzesz wymarzony kierunek! Zaczynamy?!

Rok akademicki 2020/2021
 • Rekrutacja na studia podyplomowe:
 •   
 • podyplomowe@handlowa.eu
 • +48 71 333 11 33
 • Rekrutacja na studia MBA:
 •   
 • mba@handlowa.eu
 • +48 71 333 11 91
KONTAKT DLA KANDYDATÓW na studia I i II stopnia +48 71 333 11 07
icon avatar
1. Wybierz kierunek studiów

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś jaki kierunek chcesz studiować, sprawdź ofertę  w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jeśli już wiesz – przejdź do następnego kroku.

icon avatar
2. Przygotuj podanie o przyjęcie na studia

Pobierz tutaj i wypełnij w domu na komputerze

lub czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) Możesz wypełnić je również na miejscu.

icon avatar
3. Dokonaj opłaty wpisowej 300 zł (poza okresami objętymi promocją)

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Ostrowskiego 22, 53 - 238 Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000
z dopiskiem: "Opłata rekrutacyjna - kierunek studiów/nazwisko"

Uwaga: Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

icon avatar
4. Złóż wymagane dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne możesz dostarczyć: 

 • Osobiście w Biurze rekrutacji (pok. 1/3) od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, 
 • Przesłać pocztą tradycyjną. Wysyłając dokumenty pocztą należy załączyć potwierdzone przez notariusza kopię świadectwa maturalnego (studia licencjackie) lub dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (studia magisterskie), 
 • Upoważnić bliską Ci osobę, która złoży dokumenty w Twoim imieniu. Osoba ta musi posiadać dowód osobisty oraz wypełnione pełnomocnictwo - pobierz
 • Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, wypełnij ankietę [OTWÓRZ]

Lista dokumentów:

 • dowód osobisty (będzie potrzebny tylko oryginał do wglądu)
 • wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości* (oryginał/odpis do wglądu) – kandydaci na studia I stopnia
 • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich* (oryginał do wglądu) – kandydaci na studia II stopnia
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jak do dowodu osobistego)
 • podpisana na każdej stronie umowa o studiowanie – POBIERZ oraz zarządzenia w sprawie opłat – POBIERZ. Prosimy nie wpisywać dat na umowie.
 • ślubowanie – pobierz
 • kopia dowodu opłaty wpisowej (jeśli dotyczy)
 • w przypadku ubiegania się o studia w języku angielskim – kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego. 

 

 

icon avatar
5. Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia

O przyjęciu na studia poinformujemy Cię drogą e-mailową. Jeśli jednak nie wskażesz w podaniu adresu mailowego lub nie wyrazisz zgody na przesyłanie informacji mailowo, powiadomimy Cię listem poleconym na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

icon avatar
6. Witaj na studiach!