Kandydaci z obywatelstwem polskim

Poniżej przedstawiliśmy wszystkie kroki, tak aby proces rekrutacji był dla Ciebie prosty i nie wymagał dużej ilości czasu. W razie problemów pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci w każdej sprawie. Wystarczy, że wybierzesz wymarzony kierunek! Zaczynamy?!

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021
 • Rozpoczęcie roku akademickiego
 • 1. października 2020 r.
KONTAKT DLA KANDYDATÓW +48 71 333 11 07
icon avatar
1. Wybierz kierunek studiów

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś jaki kierunek chcesz studiować, sprawdź ofertę  w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jeśli już wiesz – przejdź do następnego kroku.

icon avatar
2. Przygotuj podanie o przyjęcie na studia

Pobierz tutaj i wypełnij w domu na komputerze

lub wypełnij w Biurze Rekrutacji

icon avatar
3. Dokonaj opłaty wpisowej 300 zł (poza okresami objętymi promocją)

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Ostrowskiego 22, 53 - 238 Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000
z dopiskiem: "Opłata rekrutacyjna - kierunek studiów/nazwisko"

 

Uwaga: Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

icon avatar
4. Złóż dokumenty w Biurze Rekrutacji

Przyjdź do Biura rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • dowód osobisty (będzie potrzebny tylko oryginał do wglądu)
 • wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu) – kandydaci na studia I stopnia
 • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu) – kandydaci na studia II stopnia
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jak do dowodu osobistego)
 • podpisana na każdej stronie umowa o studiowanie (2 egzemplarze) – pobierz
 • kopia dowodu opłaty wpisowej (jeśli dotyczy)
 • ślubowanie – pobierz
 • w przypadku ubiegania się o studia w języku angielskim – kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego (oryginał do wglądu)

Ważne

 • Prosimy nie wpisywać dat na umowie.
 • Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów od razu, złóż te, które już posiadasz. Pozostałe uzupełnisz w dogodnym dla Ciebie terminie. Pamiętaj jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet złożonych dokumentów.
 • Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, możesz upoważnić do tego inną osobę, która będzie miała ze sobą pełnomocnictwo - pobierz ; oraz swój dowód osobisty.
 • Dokumenty możesz przesłać do nas pocztą. Kopia dowodu osobistego oraz świadectwa dojrzałości/dyplomu licencjackiego wraz z suplementem muszą zostać poświadczone przez notariusza lub organ wydający.
icon avatar
5. Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia

O przyjęciu na studia poinformujemy Cię drogą e-mailową. Jeśli jednak nie wskażesz w podaniu adresu mailowego lub nie wyrazisz zgody na przesyłanie informacji mailowo, powiadomimy Cię listem poleconym na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

icon avatar
6. Witaj na studiach!