Dodaj
Partnerzy i organizacje zagraniczne
Przesuń Usuń
American University Washington DC
Partner WSH w zakresie organizacji staży dla wykładowców WSH (w roku akademickim 2010/2011 6 wykładowców odbyło 3-miesięczny staż na AU, a w roku 2012/13 na staż wyjechało 4 wykładowców), wymiany studenckiej oraz 3-miesięcznego letniego programu studiów połączonych z praktyką dla studentów WSH.
Przesuń Usuń
Leipzig Graduate School of Management
HHL Leipzig Graduate School of Management to strategiczny partner Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, a zarazem uznana i szanowana instytucja, która w rankingach najlepszych uczelni biznesowych zajmuje trzecie miejsce w Europie. Jest to najstarsza szkoła o takim profilu na naszym kontynencie – jej początki sięgają schyłku XIX wieku. Dzięki współpracy z HHL, WSH opracowała program International MBA, który bazuje na cennym doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy naukowców z niemieckiej uczelni. Program ten zyskał światowej klasy poziom, a jego międzynarodowy wymiar przyciąga studentów z wielu krajów Europy i świata.
Przesuń Usuń
IBM
To znana na całym świecie firma o profilu technologiczno-informatycznym. Zatrudnia około 400 tysięcy pracowników we wszystkich swoich oddziałach oraz posiada uznanie i szacunek w biznesowym środowisku. Będąc partnerem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, IBM współtworzy kierunek Informatyka na poziomie licencjackim oraz studia podyplomowe Global IT Project Managment (w języku polskim i angielskim). IBM angażuje się także w życie uczelni – pracownicy współorganizują z nami dni otwarte, warsztaty, targi pracy dla przyszłych i obecnych studentów.
Przesuń Usuń
Wrocławski Park Przemysłowy & Invest Park
Wrocławski Park Przemysłowy oraz Invest Park, to dwie strefy biznesowo-przemysłowe, wspierające rozwój gospodarczy w Polsce. Przy współpracy z instytucjami wchodzącymi w skład WPP, Wyższa Szkoła Handlowa opracowała program studiów Executive MBA. Dzięki specjalistom z wielu branż oraz ich znajomości rynku pracy, poziom kształcenia na tym kierunku osiąga wysoki poziom. WPP oraz Invest Park znacznie przyczyniają się do utrzymania czołowych miejsc WSH w rankingach edukacyjnych, a studenci mogą czerpać od nich mądrość i pomocne umiejętności.
Przesuń Usuń
Dolnośląska Izba Gospodarcza
Dolnośląska Izba Gospodarcza to jedna z najdłużej działających instytucji tego typu w Polsce. Zrzesza aż 300 podmiotów gospodarczych i czynnie uczestniczy w świecie ekonomii. WSH jest oficjalnym członkiem izby, reprezentowanym przez rektor uczelni dr Irenę Tomys. W ramach kooperacji, DIG zaprasza na szkolenia specjalistyczne pracowników naszej uczelni, organizuje także śniadania i meetingi biznesowe, będące szansą na nawiązanie współpracy między różnymi firmami i WSH (np. oferty pracy lub staży dla studentów).
Przesuń Usuń
Rec Global
Rec Global (Research & Engineering Center) to wrocławska firma oferująca usługi z zakresu inżynierii oprogramowania. Uznaje się ją za jedną z najszybciej rozwijających się firm R&D (research and development) w Europie. Swój prestiż zawdzięcza wysokiej jakości świadczonych usług, a także nowatorskiemu podejściu do tematu IT. Wspólnie z Wyższą Szkołą Handlową utworzyła kierunek Informatyka. Zaangażowanie Rec Global w edukację w WSH owocuje innowacyjnym programem zajęć, którego realizacja daje studentom wiele umiejętności i satysfakcji.
Przesuń Usuń
WABCO
WABCO to lider branży automotive. Projektuje i wdraża technologie, mające na celu zapewnić bezpieczeństwo oraz efektywność pojazdów ciężarowych. WABCO słynie ze swoich nowatorskich rozwiązań – przełomowych systemów hamowania i stabilizacji, wysokiej jakości zawieszenia samochodowego czy automatycznych skrzyń przekładniowych. Wraz z firmą Team Prevent, zajmującą się szkoleniami i doradztwem. WABCO prowadzi kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością w Branży Automotive. Dwa tak doświadczone podmioty gospodarcze znacznie podnoszą jakość kształcenia na naszej uczelni. Pracownicy obu firm są wykładowcami w WSH, a ich ćwiczenia i prelekcje przyciągają mnóstwo studentów. Ponadto wiele zajęć praktycznych odbywa się w siedzibach WABCO i Team Prevent, gdzie studenci nabywają ogromnego doświadczenia.
Przesuń Usuń
Dr Irena Eris
Dr Irena Eris to firma znana i ceniona w świecie kosmetologii. Kojarzona z elegancją, wyrafinowanym stylem oraz wyszukanym pięknem. Jest partnerem podyplomowych studiów Menedżer Turystyki Uzdrowiskowej Spa i Wellness. W ramach współpracy z WSH, Dr Irena Eris organizuje dla studentów zajęcia praktyczne oraz warsztatowe w swoich uzdrowiskach w Polanicy Zdroju. Podczas takich wyjazdów studenci się ze sobą integrują, ale także eksplorują branżę. Mając styczność z prawdziwą firmą, prawdziwymi klientami, nabierają wartościowego doświadczenia.
Przesuń Usuń
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Tworząc kierunek Finanse i rachunkowość, WSH ściśle współpracowała z wrocławskim oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członkami KIDP są wyłącznie wykwalifikowani doradcy podatkowi. Patronat tej organizacji nad kierunkiem daje naszym studentom gwarancję aktualnej i kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania pieniądza we współczesnej gospodarce. Dzięki praktycznemu podejściu do kształcenia, studenci ucząc się, nabierają jednocześnie wprawy i doświadczenia.
Przesuń Usuń
CEEMAN
Wyższa Szkoła Handlowa jest członkiem prestiżowej organizacji CEEMAN (Central and East European Managment Development Association). CEEMAN wspiera swoich członków w pracach nad zapewnieniem najwyższych standardów jakości zarządzania i kształcenia.
Organizacja stanowi również platformę spotkań dla uczelni kształcących na kierunku zarządzanie i instytutów badawczych, ustanowioną w celu promocji współpracy oraz wymiany doświadczeń.
Przesuń Usuń
AACSB
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest członkiem AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) obejmującego swoim zasięgiem placówki edukacyjne z całego świata, co daje naszym studentom gwarancją bardzo wysokiego poziomu nauczania.
Przesuń Usuń
Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o.o.
Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji to placówka kształtująca współczesną kadrę biznesową. W roku 1994 z inicjatywy dr Ireny Tomys powstała jako Polsko Niemiecki Instytut Nauki w Językach Obcych "die Sprachwerkstatt". Początkowo jednostka ta zajmowała się prowadzeniem kursów oraz szkoleń języków obcych. Pięć lat później WIBE utworzyło Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu. Obecnie działa przy WSH jako współorganizator i organizator warsztatów kompetencji miękkich, a także przy realizacji projektów unijnych oraz szkoleń językowych. Zaangażowanie WIBE w życie naszej uczelni przekłada się na świetnie wykształconych i dobrze zorganizowanych studentów, będących atutem na polskim rynku pracy.
Przesuń Usuń
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
Wyższa Szkoła Handlowa jest posiadaczem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu dla najlepszej dolnośląskiej instytucji edukacyjnej. To prestiżowe wyróżnienie nasza Uczelnia otrzymała od Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.
Przesuń Usuń
Związek Pracodawców Dolnego Śląska
Uczelnia od wielu już lat utrzymuje stałe i bardzo dobre kontakty ze Związkiem Pracodawców Dolnego Śląska. Rektor Wyższej Szkoły Handlowej Irena Tomys jest członkiem Zarządu Związku.
Przesuń Usuń
Stowarzyszenie FORUM Europa przy Konsulacie Niemiec we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa jest niemal od początku swojego istnienia obecna na spotkaniach i aktywna w wydarzeniach inicjowanych przez Stowarzyszenie FORUM Europa, ciesząc się dobrą opinią i dużym autorytetem.
Przesuń Usuń
Konwent Wyższej Szkoły Handlowej
Zespół doradczy złożony z uznanych specjalistów reprezentujących świat nauki, biznesu i administracji. Konwent Wyższej Szkoły Handlowej zajmuje się opiniowaniem podejmowanych inicjatyw, które mają służyć rozwojowi Uczelni oraz ożywieniu życia akademickiego oraz konsultacją współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową, a przedsiębiorstwami Wrocławia i Dolnego Śląska.
Przesuń Usuń
Rada Konsultacyjna dla kierunku Turystyka i rekreacja Wyższej Szkoły Handlowej
W skład Rady wchodzą prezesi największych instytucji i organizacji turystycznych na Dolnym Śląsku, dyrektorzy hoteli i wykładowcy Katedry Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie programów studiów, tematyki prac dyplomowych oraz profilu praktyk zawodowych.
Przesuń Usuń
Władze Miasta i Województwa
Uczelnia utrzymuje stałe kontakty z władzami Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Jest obecna we wszystkich istotnych przedsięwzięciach przez nie inicjowanych, ma dobrą opinię i cieszy się życzliwością władz. Jako jedyna uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku w listopadzie 2006 roku Wyższa Szkoła Handlowa została doceniona zaszczytnym wyróżnieniem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, przyznawanym przez władze województwa dolnośląskiego. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej, stanowiącym uhonorowanie tych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska, które poprzez swoją działalność wnoszą istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowią wizytówkę jakości i nowoczesności.
Przesuń Usuń
Główni Partnerzy Uczelni w wymiarze ogólnopolskim
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
 • Polska Komisja Akredytacyjna
 • Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • Fundacja Rektorów Polskich
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 • Polskie uczelnie publiczne i niepubliczne
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM
 • Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posłowie do Parlamentu Europejskiego
Przesuń Usuń
Główni Partnerzy Uczelni na rynku zagranicznym
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu od początku swojego istnienia realizowała misję Kształcenia dla biznesu międzynarodowego poszerzając sukcesywnie grono prestiżowych uczelni partnerskich z Europy. Co semestr kilkudziesięciu studentów korzysta z możliwości studiów zagranicznych, wybierając jedną z 48 uczelni. WSH dofinansowuje studia nawet do 600 euro miesięcznie. Już od kilku lat szczycimy się mianem najbardziej umiędzynarodowionej prywatnej uczelni na Dolnym Śląsku.