Dodaj
Rankingi
Przesuń Usuń
Orły Edukacji 2019
 

Program został stworzony, aby spośród istniejących na rynku placówek wyróżnić te najlepsze. Liderów branży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich Uczniów. W odróżnieniu od licznych programów, w których uiszczenie opłaty jest jedynym warunkiem przyłączenia, Plebiscyty Branżowe Orły mają przejrzyste kryteria, w które wgląd ma każdy.

Przesuń Usuń
Ranking Studiów MBA - Prespektywy 2016

W najnowszym rankingu Studiów MBA - Perspektywy 2016 ocenione zostały dwa programy MBA prowadzone w WSH: International MBA oraz Executive MBA.

Program International MBA zajął wysokie 12 miejsce w Polsce, a program Executive MBA - 17 miejsce (na 36 ocenianych programów). Kapituła rankingu oceniła bardzo wysoko International MBA zwłaszcza w kategoriach studenci programu oraz kadra dydaktyczna programu - w obu tych kategoriach nasz program zajął 5 miejsce w Polsce.

 

Przesuń Usuń
Ranking Szkół Wyższych - Perspektywy 2017

Jak co roku na początku czerwca zostały ogłoszone wyniki Rankingu Uczelni Wyższych, przeprowadzanego przez czasopismo Perspektywy. Według Rankingu WSH jest pierwszą niepubliczną uczelnią o profilu biznesowym we Wrocławiu.

W najnowszym zestawieniu WSH plasuje się na 19 miejscu w ogólnopolskiej klasyfikacji uczelni niepublicznych oraz na 2 miejscu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 

Przesuń Usuń
Ranking „Uczelnie – kierunki turystyczne” czasopisma Wiadomości Turystyczne 2016
W najnowszym Rankingu z 2016 roku „Uczelnie – kierunki turystyczne”  czasopisma Wiadomości Turystyczne Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu zajmuje I miejsce wśród uczelni prywatnych na Dolnym Śląsku, nasz kierunek Turystyka i rekreacja dostał aż 110 punktów.
Akredytacje

Akredytacje 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Oznacza to, że nasze programy studiów spełniają wszystkie standardy przyjęte dla szkolnictwa wyższego w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy w kraju i za granicą.


   

 

Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne na poziomie studiów pierwszego stopnia: ocena pozytywna,
  Uchwała nr 971/2015
 2. Turystyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia: ocena pozytywna,
  Uchwała nr 728/2015
 3. Zarządzanie na poziomie studiów drugiego stopnia: ocena pozytywna,
  Uchwała Nr 22/8/2011
 4. Zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia: ocena pozytywna,
  Uchwała Nr 495/2011
 5. Europeistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia: ocena pozytywna,
  Uchwała Nr 156/2010
 6. Turystyka i rekreacja na poziomie studiów pierwszego stopnia: ocena pozytywna,
  Uchwała Nr 401/2009
 7. Zarządzanie i marketing na poziomie studiów drugiego stopnia: ocena pozytywna,
  Uchwała Nr 416/2005
 8. Zarządzanie i marketing na poziomie zawodowym: ocena pozytywna,
  Uchwała Nr 394/2003
Dodaj
Nagrody
Przesuń Usuń
Uczelnia Liderów
W 2012 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu została uhonorowana prestiżowym certyfikatem "Uczelnia Liderów 2012" w kategorii uczelnia niepubliczna. Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych odbyła się pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego. O przyznaniu certyfikatu decydowała komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy.
Przesuń Usuń
Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy
Jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku WSH została czterokrotnie nagrodzona Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym, czyli regionalnym certyfikatem świadczącym o wiarygodności i wysokiej jakości. DCG już od dwóch dekad wyróżnia te podmioty gospodarcze, które są wizytówką biznesową naszego regionu
Przesuń Usuń
Dolnośląski Klucz Sukcesu
Przyznany WSH w kategorii „Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna”. W kategorii tej nominowane mogą być wszystkie rodzaje szkół z terenu całego Dolnego Śląska. Kapituła konkursowa przyznaje nagrody najlepszym, na podstawie kryteriów, którymi są baza dydaktyczna, osiągniecia szkoły, tradycja, sukcesy wychowanków oraz jakość kadry.
Przesuń Usuń
Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”
Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” potwierdza stosowanie przez szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny bazy dydaktycznej, rzetelności i solidności świadczonych usług.