O nas

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. W ofercie instytucji znajdują się studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane MBA współtworzone z partnerami biznesowymi.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, powstał rozwojowy i przyszłościowy program nauczania studentów, będących filarem naszej instytucji. Plan każdego kierunku stawia na naukę poprzez praktykę, zatem dla studentów przewidziano atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, stanowiące aż 70% programu dydaktycznego. Staże odbywają się w wielu prestiżowych firmach, a warsztaty na uczelni są nadzorowane przez doświadczonych i znających branżę prowadzących. Ta metoda kształcenia uczy umiejętności niezbędnych w biznesie takich jak: praca w zespole, przedsiębiorczość, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, negocjacje, podejmowanie decyzji, zarządzanie kryzysem, języki obce.

Ponadto wprowadzono innowacyjny plan kształcenia, powstały przy współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. W ramach opracowanego systemu zaproponowano nowatorskie i angażujące zajęcia: case studies, treningi menedżerskie, wycieczki dydaktyczne do firm a także wyjazdy do innych miast oraz poza granice kraju.

Misją Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu jest kształcenie dla pracy, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie.

Misja WSH

Praca

 • Nasi absolwenci są w pełni wykwalifikowani do pracy na wysokich stanowiskach w dużych firmach, a także doskonale przygotowani do prowadzenia własnego biznesu.
 • Programy naszych kierunków są tak skonstruowane, aby odpowiadały potrzebom i wymaganiom pracodawców. Nasi absolwenci są znakomitymi kandydatami na różne posady.
 • Poprzez zaangażowanie i innowacyjność, a także trud włożony w naukę naszych studentów, wypuszczamy na rynek pracy wzorowych specjalistów, których umiejętności i kwalifikacje są na najwyższym poziomie.

Praktyka

 • Korzystając z porad i doświadczeń znamienitych praktyków biznesu, przekazujemy studentom wiedzę, mądrość oraz cenne wskazówki dotyczące współczesnej gospodarki.
 • Studia w WSH kształtują także osobowość zawodową. Absolwenci naszej szkoły są nauczeni komunikatywności, kreatywności, pracy w zespole oraz zarządzania nim, negocjowania, rozwiązywania konfliktów.
 • Rzucamy naszym studentom wyzwania w prawdziwym świecie biznesu. Dzięki stażom oraz zajęciom praktycznym, rozwijamy ich na wielu płaszczyznach i rozbudowujemy doświadczenie.

Wymiar międzynarodowy

 • Dzięki przynależności WSH do programu Erasmus, studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży poza granicami kraju. Wyjazdy są w pełni finansowane przez Unię Europejską.
 • Prowadzimy rozwijające wymiany studenckie oraz wymiany wykładowców z różnych uczelni europejskich, azjatyckich i amerykańskich.
 • Nauka języków obcych jest u nas na bardzo wysokim poziomie. W ramach zajęć z języka niemieckiego i angielskiego, zapraszamy wykładowców zza granicy, aby stale udoskonalać umiejętności studentów.

Najwyższy poziom kształcenia

 • W naszym zespole znajdują się wyśmienici naukowcy oraz doświadczeni praktycy, którzy przekazują swoją wiedzę studentom. Do każdej grupy podchodzą indywidualnie, a program zajęć jest dostosowany do poziomu i potrzeb uczestników kursu.
 • Praktykujemy formę zajęć, podczas których student jest aktywnym uczestnikiem, a nie biernym obserwatorem.
 • Wysoka jakość kształcenia wynika z należycie opracowanego programu studiów, który jest na światowej klasy poziomie.
 • W celu urozmaicenia procesu kształcenia oraz rozwinięcia wielu kompetencji, tworzymy i stosujemy własne, niepowtarzalne gry zadaniowe, warsztaty, projekty.

ZNAK Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

Logo Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu to hełm Hermesa, mitycznego boga handlu i podróżnych. Znak ten uosabia wartości, jakimi kieruje się nasza uczelnia: kreatywność, innowacyjność, pionierstwo a także skuteczność w działaniu.

Profil uczelni

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to marka ceniona i rozpoznawalna zarówno w środowisku akademickim, jak i biznesowym. Powstała z myślą o nauczaniu młodych, ambitnych studentów, którzy są u nas stawiani na pierwszym miejscu.

WSH to miejsce, gdzie odkryjesz samego siebie, rozwiniesz się na każdej płaszczyźnie i wyniesiesz stąd bagaż cennych doświadczeń, wiedzy i kompetencji.

 

Regulamin Studiów.pdf

Statut WSH 30.09.2019.pdf