INfoRMACJE O GRUPIE UCZELNI VISTULA

 

GRUPA UCZELNI VISTULA to 26 lat doświadczenia na rynku. Jej filarami są: Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, usytuowane w jednym kampusie w Warszawie, do których w 2014 roku dołączyła Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a w 2018 roku także Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.

GRUPA UCZELNI VISTULA to połączenie tradycji z najnowocześniejszymi trendami w świecie nauki. Wyróżnia nas fakt, że prowadzimy głównie kierunki praktyczne – ściśle współpracujemy z biznesem i organizacjami międzynarodowymi, a nasi wykładowcy to wybitne autorytety i praktycy. Nasze szkoły łączy misja. Stawiamy na kierunki, które zapewnią naszym absolwentom sukces na rynku pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym w Polsce i Europie. W GRUPIE UCZELNI VISTULA czerpiemy z energii i możliwości, które daje nam wspólne działanie w ramach pięciu szkół wyższych.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) oferuje 10 kierunków: studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz online, a także studia podyplomowe, doktorskie, programy MBA i Vistula Executive Education, czyli praktyczny wymiar edukacji dla menedżerów. Wszystkie kierunki są prowadzone również w języku angielskim. Jakość potwierdzają rankingi i międzynarodowe organizacje edukacyjne. W ostatnim rankingu magazynu „Perspektywy” Akademia Finansów i Biznesu Vistula, której rektorem jest prof. Witold Orłowski, została uznana za „Najbardziej Umiędzynarodowioną Uczelnię w Polsce”. Kapituła doceniła otwartość na świat, wielokulturowość środowiska studenckiego i wysoki poziom programów studiów w języku angielskim. Obecnie kształcimy ponad 5 tysięcy młodych ludzi z 83 krajów. Nasi wykładowcy pochodzą ze wszystkich kontynentów. W ramach programu Erasmus studenci mogą uczyć się w 40 krajach. Otwartość Grupy Uczelni Vistula tworzy wyjątkowe warunki dla wszystkich studentów - również polskich. Nie muszą wyjeżdżać za granicę, aby uczyć się i zdobywać doświadczenie w międzynarodowym środowisku. Współpracujemy z ponad 130 firmami na świecie, a także z organizacjami międzynarodowymi. AFiBV należy też do najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń na rzecz rozwoju nauki. Jak wskazuje raport ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), w kategorii „Zarządzanie”, nasz kierunek znalazł się na 1. miejscu - jego absolwenci zarabiają najwięcej w kraju!

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji (SGTiR) to nowoczesna uczelnia przygotowująca absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Oferuje unikatowe w skali kraju programy studiów licencjackich i magisterskich. Kształci na kierunku Turystyka i Rekreacja, Dietetyka oraz Coaching Stylu Życia. SGTiR  promuje ideę przedsiębiorczości. Stawia na praktyczny i międzynarodowy wymiar nauczania.

www.vistula.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) – to uczelnia o profilu biznesowym z międzynarodową kadrą. Oferuje szeroki wachlarz studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Informatyka, Finanse i Rachunkowość, a także magisterskich na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Uczelnia posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych i MBA. Wg rankingu Perspektyw studia MBA na WSH plasują się w pierwszej 10 w skali kraju. WSH wyróżnia nowatorski plan kształcenia, który powstał dzięki współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. Większość kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim.

www.handlowa.eu

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (AH) - to rozpoznawalna marka, dorobek i prestiż. Ten prężnie działający ośrodek w małym mieście dał wielu młodym ludziom szansę na studia. Akademia nieprzerwanie zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych. Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studia podyplomowe na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, historia, pedagogika i politologia. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historii oraz w dyscyplinie nauk o polityce.

www.wsh.edu.pl

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego (OSW) jest jedną z największych niepublicznych uczelni w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. OSW działa od ponad 21-u lat i w tym czasie stała się ważnym ośrodkiem akademickim w regionie, miejscem kształcenia pedagogów, znakomitych fizjoterapeutów, specjalistów kosmetologii, filologów, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów personalnych. W naszych murach nauczyciele z całego województwa podwyższają swoje kwalifikacje na blisko 30 kierunkach studiów podyplomowych. OSW jest uczelnią, która umiejętnie łączy kształcenie w zakresie zdrowia, medycyny, kultury fizycznej z naukami humanistyczno-społecznymi.

http://www.osw.olsztyn.pl/