Samorząd Studentów WSH to miejsce, w którym młodzi, aktywni ludzie mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności ! Członkowie samorządu pochodzą z różnych krajów Europy, dzięki temu podczas współpracy poznają swoje kultury i zwyczaje, a także mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami. Wspólnie uczą się pracy w grupie, rozwijają siebie i swoje zainteresowania, biorą czynny udział w tworzeniu społeczności akademickiej oraz co najważniejsze zawierają znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą na różnych płaszczyznach życia. Członkowie Samorządu wyznaczają sobie wiele zadań do realizacji w trakcie roku akademickiego, po to by zintegrować studentów WSH oraz by spędzić okres studiów jak najbardziej aktywnie i kreatywnie. W tym celu Samorząd Studencki organizuje wiele wydarzeń m.in. Rajd Hermesa, urodziny uczelni, dzień aktywności sportowej, uczelniane juwenalia, oraz wiele imprez tematycznych. Wszystkie te wydarzenia powstają z inicjatywy i aktywności członków samorządu, członków kół i klubów studenckich oraz całej społeczności studenckiej. W swoich działaniach Samorząd nie zapomina również o niesieniu pomocy, oraz akcjach charytatywnych, gdzie zebrane datki i dochód przekazywany jest dla najbardziej potrzebujących.

Samorząd Studencki reprezentuje studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu podczas spotkań z przedstawicielami Uczelni oraz w Parlamencie Studentów RP.