Harmonogramy zajęć dla studentów I roku:

STUDIA I ST. STACJONARNE

Zarządzanie I st.stacjonarne POBIERZ

Turystyka i rekreacja I st. stacjonarne POBIERZ

Finanse i rachunkowość  I stacjonarne POBIERZ

Informatyka stacjonarne I st. POBIERZ

Logistyka I st. stacjonarne POBIERZ

STUDIA II ST. STACJONARNE

Zarządzanie II st.stacjonarne POBIERZ

Turystyka i rekreacja II st. stacjonarne POBIERZ

STUDIA I ST. NIESTACJONARNE

Turystyka i rekreacja I st. niestacjonarne POBIERZ

Zarządzanie I st. niestacjonarne POBIERZ

Finanse i rachunkowość  I st. niestacjonarne POBIERZ

Informatyka I st.niestacjonarne POBIERZ

Logistyka I st. niestacjonarne POBIERZ

STUDIA II ST. NIESTACJONARNE

Turystyka i rekreacja II st niestacjonarne POBIERZ

Zarządzanie II st. niestacjonarne POBIERZ

SCHEDULES FOR ENGLISH STUDENTS

Computer Science I year I st., stacjonarne 

Management I year Ist., stacjonarne DOWNLOAD

Management II st. stacjonarne  DOWNLOAD

Tourism&Recreation  II st. stacjonarne