Koło naukowe "Nowoczesne zarządzanie"

O kole naukowym

Podstawowym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami oraz zarządzania zasobami ludzkimi w różnych branżach gospodarki. Cel Koła realizowany jest między innymi dzięki: cyklicznym spotkaniom naukowym członków Koła, prezentowaniu przez studentów i zaproszonych gości ze świata biznesu przygotowanych referatów oraz prezentacji naukowych, organizowaniu i udziałowi w seminariach, konferencjach oraz wycieczkach naukowych .

przewodnicząCY

Rafał Kurzyk
student II roku studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość.

Opiekun

dr Tetyana Pasko

Konakt:

e-mail tatiana.pasko@handlowa.eu