Biblioteka
 Biblioteka będzie nieczynna z powodu urlopu w dniach: 23.06-7.07.2018 r.

O bibliotece

Nasza Biblioteka liczy obecnie ponad 19 000 książek (w tym ok. 600 publikacji w językach obcych i ok.300 książek elektronicznych – e-booków) oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

Zgromadzone w Bibliotece książki dotyczą m.in. zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości, informatyki, bankowości, prawa, handlu, stosunków międzynarodowych, Unii Europejskiej, turystyki, e-biznesu; posiadamy również wydawnictwa językowe, a także wydawnictwa popularno-naukowe pomocne do nauczania przedmiotów wykładanych w WSH.

Biblioteka WSH udostępnia swoje zbiory na miejscu w przytulnej Czytelni oraz wypożycza poza obręb uczelni.

W Bibliotece można skorzystać z komputerów podłączonych do Internetu oraz przyjść z własnym laptopem i podłączyć go do sieci.

Istnieje możliwość korespondencji z Biblioteką za pomocą e-mailia, również w ten sposób Czytelnicy mają możliwości przedłużania terminu zwrotu książek oraz rezerwacji poszukiwanych tytułów.

godziny otwarcia i kontakt

Poniedziałek

nieczynna

Wtorek

8:00- 17:00

Środa, Czwartek

8:00 - 16:00

Piątek

nieczynna

Sobota

8:00-15:00

Wyższa Szkoła Handlowa
Biblioteka
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław

tel. +48 71 333 11 10
fax. 071 333 11 02
e-mail biblioteka@handlowa.eu

Bibliotekarz:
Anita Baraniecka-Kozakiewicz
e-mailanita.baraniecka-kozakiewicz@handlowa.eu

Zasady korzystania

 1. Biblioteka składa się z czytelni, wypożyczalni i pracowni komputerowej.
 2. Aby wypożyczyć książki do domu, należy zapisać się do Biblioteki.
 3. Do zapisu do Biblioteki potrzebna jest aktualna (podbita) legitymacja.
 4. Student samodzielnie wyszukuje potrzebne materiały.
 5. Można wypożyczyć do 7 książek na 1 miesiąc.
 6. Można przedłużać termin zwrotu na warunkach określonych przez Bibliotekę.
 7. Należy przestrzegać terminów z powodu kar finansowych.
 8. Aby przeglądać lub kserować materiały czytelniane, należy zostawić dokument.
 9. Nie wypożycza się do domu czasopism i książek czytelnianych.
 10. Aby korzystać z komputerów i Internetu nie trzeba być zapisanym do Biblioteki.

 

Katalog online biblioteki

Logowanie do katalogu on-line

Przy logowaniu należy wpisywać nr otrzymanej karty bibliotecznej (bez zer). Przy pierwszym logowaniu hasło jest takie samo jak nr karty (w zakładce Informacje można je zmienić na hasło własne). Można logować się również jako "anonim", ale nie będą wtedy dostępne wszystkie funkcje programu.

zaloguj się do katalogu

o katalogu

Katalog obejmuje całość księgozbioru gromadzonego w Wyższej Szkole Handlowej i uaktualniany jest na bieżąco. Posiada bogate możliwości wyszukiwawcze ułatwiające użytkownikom szybkie rozeznanie w zasobach książkowych. Wyszukiwanie można realizować z podaniem konkretnego tytułu lub autora oraz za pomocą haseł przedmiotowych. Dostępne są też inne funkcje programu, jak rezerwacja książek, wgląd na swoje indywidualne konto biblioteczne, samodzielna prolongata wypożyczeń.

instrukcja

 • Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która jest konieczna przy wypożyczaniu oraz logowaniu się on-line na konto Czytelnika.
 • Karty bibliotecznej nie należy odstępować innym osobom. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie operacje dokonywane na jego koncie bibliotecznym przy użyciu jego karty bibliotecznej.
 • Fakt zagubienia karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki.
 • Nr karty bibliotecznej jest numerem użytkownika w Bibliotece i katalogu on-line.
 • Przy pierwszym logowaniu nr karty jest również hasłem; należy wejść na swoje dane i zmienić hasło na własne.
 • Możliwe jest samodzielne przedłużanie on-line terminów zwrotu, o ile termin nie został przekroczony i nikt nie zamówił książki.
 • Wypożyczone książki można rezerwować, a dostępne książki można zamawiać przez katalog on-line. Na potrzeby rezerwacji należy uaktualnić e-mail w danych Czytelnika na koncie.
 • Informacja o odbiorze książki z rezerwacji wysyłana będzie automatycznie wyłącznie na e-mail. Termin widoczny będzie na koncie on-line Czytelnika.
 • Jednorazowo można mieć wypożyczonych 7 tytułów. Książki wypożyczamy na 1 miesiąc.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu system nalicza karę 50 gr za każdy dzień opóźnienia oddania każdej książki.

 

Dodaj
Bazy danych biblioteki
Przesuń Usuń

EBSCO - baza wielodziedzinowa

Dostęp dotyczy 14 baz z pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, nauki medyczne i wiele innych.

Przesuń Usuń

Elsevier - anglojęzyczna baza wielodziedzinowa

Licencja krajowa Elsevier pozwala na dostęp do wszystkich czasopism z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

Baza jest pełnotekstowa, anglojęzyczna. Zakres chronologiczny: roczniki od 1995 r. (ICM)

Przesuń Usuń

Springer - anglojęzyczna baza wielodziedzinowa

Baza oferuje publikacje z zakresu m.in.: ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny.

Zasoby elektroniczne Springer udostępniane są od 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Czasopisma są dostępne równolegle na serwerze ScienceServer w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do Wydawcy.

Licencja krajowa Springer pozwala na dostęp do około 1140 czasopism Springer.

Baza jest pełnotekstowa, anglojęzyczna.

Przesuń Usuń

Web of Knowledge - anglojęzyczna baza cytowań

Licencja krajowa Web of Knowledge obejmuje pakiet Web of Science zawierający trzy bazy abstraktowo-bibliometryczne (tzw. indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities Citation Index) - od rocznika 2009 do bieżącego, oraz dodatkowe bazy Conference Proceedings Citation Index oraz Journal Citation Report – rocznik bieżący.

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco. Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS). Pakiet WoS jest archiwizowany, na bieżąco aktualizowany i udostępniany.

Baza anglojęzyczna, zawiera cytowania poszczególnych artykułów/autorów.