PROGRAM POLECENI

Oferujemy studentom zniżkę czesnego  na jeden semestr studiów w wysokości 10% opłaty rocznej.

Warunkiem przyznania zniżki jest polecenie osoby, która nie studiowała wcześniej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Z Programu Poleceni może skorzystać każdy student Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu  niezależnie od obywatelstwa.

szczegóły tutaj

Zniżka dla Absolwentów 

W ramach promocji „Zniżka dla Absolwentów WSH” absolwent studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu otrzymuje zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 20% opłaty  rocznej (30% z ostatecznym wynikiem studiów 5,0) w pierwszym roku studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim.

szczegóły tutaj

szczegóły tutaj

Konkurs Teraz Wrocław 

-  zwolnienie z opłaty za cały okres studiów  dla 1 wybranego kandydata;

 - zniżkę 75%  w opłacie czesnego na cały okres studiów dla 1 wybranego kandydata;

 - zniżkę 50%  w opłacie czesnego na cały okres studiów dla 1 wybranego kandydata;

- zniżkę 25%  w opłacie czesnego na pierwszy rok studiów dla 2 wybranych kandydatów;

- bezpłatny kurs języka polskiego (1 miesiąc) – dla wszystkich zakwalifikowanych na studia kandydatów.

 

szczegóły tutaj

0 zł wpisowego 

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w biurze rekrutacji do dnia 30.09.2019r. oraz dopełnienie procedury rekrutacji.

 

 

 

Szczegóły tutaj