STUDIA  W JĘZYKU POLSKIM

PŁATNOŚCI DLA OBYWATELI POLSKI, UE I Z KARTĄ POLAKA

Płatność za studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (z wyjątkiem kierunku Informatyka).

 

OPŁATA ROCZNA

opłata semestralna

opłata miesięczna

w systemie 10 rat

Opłata miesięczna

w systemie 12 rat

I rok
 
4 200 zł
 
2 200 zł
 
460 zł 400 zł
II rok 4 200 zł 2 200 zł 460 zł 400 zł
III rok 4 200 zł 2 200 zł 460 zł -

Opłata wpisowa: 300 zł.

Płatność za studia II stopnia.

 

OPŁATA ROCZNA

opłata semestralna

opłata miesięczna

w systemie 10 rat

Opłata miesięczna

w systemie 12 rat

I rok
 
4 200 zł
 
2 200 zł
 
460 zł 400 zł
II rok 4 200 zł 2 200 zł 460 zł 400 zł

Opłata wpisowa: 300 zł.

PŁATNOŚCI DLA OBYWATELI POLSKI, UE I Z KARTĄ POLAKA

Płatność  za studia I stopnia na kierunku Informatyka w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

OPŁATA ROCZNA

opłata semestralna

opłata miesięczna w systemie 10 rat 

opłata miesięczna w systemie 12 rat

I rok
 
4 500 zł
 
2 350 zł
 
490 zł 425 zł
II rok 4 500 zł 2 350 zł 490 zł 425 zł
III rok 4 500 zł 2 350 zł 490 zł -

Opłata wpisowa: 300 zł.

Studenci nie będący obywatelami Polski, Unii Europejskiej i nie posiadający Karty Polaka

Płatność za studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne ( z wyjątkiem kierunku Informatyka).

  opłata roczna (EUR) opłata roczna (USD) opłata semestralna (eur) opłata semestralna (usd)
I rok
 
1100 EUR
 
1250 USD 600 EUR 675 USD
II rok 1100 EUR 1250 USD 600 EUR 675 USD
III rok 1100 EUR 1250 USD 600 EUR 675 USD

Płatność za studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

  opłata roczna (EUR) opłata roczna (USD) opłata semestralna (eur) opłata semestralna (usd)
I rok
 
1100 EUR
 
1250 USD 600 EUR 675 USD
II rok 1100 EUR 1250 USD 600 EUR 675 USD


Płatność za studia I stopnia na kierunku Informatyka stacjonarne i niestacjonarne.

  opłata roczna (EUR) opłata roczna (USD) opłata semestralna (eur) opłata semestralna (usd)
I rok
 
1300 EUR
 
1480 USD 700 EUR 785 USD
II rok 1300 EUR 1480 USD 700 EUR 785 USD
III rok 1300 EUR 1480 USD 700 EUR 785 USD

Opłata wpisowa: 100 EUR

STUDIA  W JĘZYKU Angielskim

Studia licencjackie

opłata roczna* opłata semestralna*
2 050 EUR 1 075 EUR

Studia magisterskie

opłata roczna* opłata semestralna*
2 400 EUR 1 250 EUR

Opłata wpisowa: 120 EUR

* obywatele  UE oraz  Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy a także krajów Ameryki Południowej 

Studia licencjackie

opłata roczna** opłata semestralna**
2 500 EUR 1 300 EUR

Studia magisterskie

opłata roczna** opłata semestralna**
3 000 EUR 1 600 EUR
Opłata wpisowa: 200 EUR

  

**obywatele spoza UE (nie dotyczy studentów z  Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy a także krajów Ameryki Południowej) 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie Rektora nr 56 ws. aktualnych promocji  (ważne do 30.09.2018 r.)

 

Kontakt

Studia w j. polskim i angielskim

Joanna Susmanek

tel. +48 71 333 11 07

e-mail: rekrutacja@handlowa.eu

Studia w j. polskim i angielskim – obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji.

Julia Vakula

tel. +48 71 333 11 18, +48 506 296 665

e-mail: admission@handlowa.eu