Terminy

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019
Początek rekrutacji grudzień 2018
Zakończenie rekrutacji luty 2019

 

Sprawdź opłaty

Krok 1 – Wybierz kierunek studiów

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś jaki kierunek chcesz studiować, sprawdź ofertę w Wyższej Szkole Handlowej. Odrzuć kierunki studiów, które są dalekie od twoich zainteresowań  i te, które nie były związane z przedmiotami zdawanymi na maturze. Jeśli już wiesz – przejdź do następnego kroku.

 

Krok 2 – Wybierz dogodną dla siebie formę rekrutacji

- zrekrutuj się online – to najprostsza forma i nie wymaga ruszania się z domu

PRZEJDŹ DO STRONY  kliknij TUTAJ

- przyjdź do naszego Biura Rekrutacji i zapisz się osobiście – pracownice Biura są naprawdę miłe i pomocne

- wyślij nam niezbędne dokumenty pocztą – jeśli lubisz stać w kolejkach i masz dużo

 

Krok 3 – Wypełnij podstawowe dane

Rozpocznij od przygotowania ankiety osobowej (dostępnej tutaj lub on-line)

 

Krok 4 – Przygotuj wymagane dokumenty rekrutacyjne

Lista wymaganych dokumentów na studia I-go stopnia (licencjackie):

 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45mm (kolorowe lub czarno-białe)
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej dostarczone na płycie CD lub drogą mailową o charakterystyce: wymiary: 236 x 295 pix, rozdzielczość: 300 dpi, format: jpg

Pamiętaj! przesyłając zdjęcie drogą e-mail prosimy koniecznie podać: imię, nazwisko, kierunek oraz tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne).dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli jest wymagana),

Wypełnij i dołącz do zgłoszenia

 • podpisaną umowę o naukę (2 egzemplarze) (UWAGA: w umowie nie wpisywać dat)

 • ślubowanie
 • deklaracja wyboru sposobu płatności

Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia powinni przedłożyć dokumenty takie same jak w przypadku studiów I-go stopnia oraz dodatkowo :

 • kserokopię dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
 • oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich, a w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów (oryginał do wglądu)

Krok 5 - Dokonaj opłaty wpisowej (poza okresami objętymi promocją)

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Ostrowskiego 22, 53 - 238 Wrocław

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

z dopiskiem: "Opłata rekrutacyjna - kierunek studiów/nazwisko"

Uwaga: Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Krok 6 – Dostarcz dokumenty do biura rekrutacji WSH lub wyślij pocztą

Uzupełnione i podpisane dokumenty możesz złożyć w siedzibie WSH lub wysłać pocztą.

PAMIĘTAJ: Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów od razu, prześlij te, które już posiadasz. Pozostałe uzupełnisz w dogodnym dla Ciebie terminie - pamiętaj jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet złożonych dokumentów.

Krok 7 – Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia

O przyjęciu na studia poinformujemy Cię drogą e-mailową. Oficjalna decyzja zostanie również wysłana pocztą na podany przez Ciebie adres do korespondencji

Krok 8 – Witaj na studiach!!!