ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE NABORU NA STUDIA I-GO I II-GO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021, W SEMESTRZE ZIMOWYM

 

Terminy

Rekrutacja na semestr letni 2019/2020
Początek rekrutacji grudzień 2019
Zakończenie rekrutacji 29 lutego 2020

 

WYBIERZ KIERUNEK STUDIÓW

W roku akademickim 2019/2020, w semestrze letnim prowadzony jest nabór kandydatów na następujące kierunki studiów:

 

Do 10 lutego 2020 trwa promocja: 0 zł wpisowego!

Sprawdź opłaty

Krok 1 – Wybierz kierunek studiów

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś jaki kierunek chcesz studiować, sprawdź ofertę w Wyższej Szkole Handlowej.  Jeśli już wiesz – przejdź do następnego kroku.

 

Krok 2 – przygotuj podanie o przyjęcie na studia

•             pobierz tutaj i wypełnij w domu na komputerze

lub

•             wypełnij w Biurze Rekrutacji.

 

Krok 3 – DOKONAJ OPŁATY WPISOWEJ 300 ZŁ (POZA OKRESAMI OBJĘTYMI PROMOCJĄ)

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Ostrowskiego 22, 53 - 238 Wrocław

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

z dopiskiem: "Opłata rekrutacyjna - kierunek studiów/nazwisko"

Uwaga: Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

Krok 4 – ZŁÓŻ DOKUMENTY W BIURZE REKRUTACJI

Przyjdź do Biura rekrutacji z kompletem dokumentów:

  • dowód osobisty (będzie potrzebny tylko oryginał do wglądu);
  • wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie;
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu) – kandydaci na studia I stopnia
  • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu) – kandydaci na studia II stopnia;
  • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45mm (jak do dowodu osobistego);
  • podpisana na każdej stronie umowa o studiowanie (2 egzemplarze) – pobierz;
  • kopia dowodu opłaty wpisowej (jeśli dotyczy);
  • ślubowanie – pobierz;
  • w przypadku ubiegania się o studia w języku angielskim – kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego (oryginał do wglądu).

 

WAŻNE:

- Prosimy nie wpisywać dat na umowie.

- Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów od razu, złóż te, które już posiadasz. Pozostałe uzupełnisz w dogodnym dla Ciebie terminie. Pamiętaj jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet złożonych dokumentów.

- Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, możesz upoważnić do tego inną osobę, która będzie miała ze sobą pełnomocnictwo - pobierz oraz swój dowód osobisty.

- Dokumenty możesz przesłać do nas pocztą. Kopia dowodu osobistego oraz świadectwa dojrzałości/dyplomu licencjackiego wraz z suplementem muszą zostać poświadczone przez notariusza lub organ wydający.

Krok 5 – Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia

O przyjęciu na studia poinformujemy Cię drogą e-mailową. Jeśli jednak nie wskażesz w podaniu adresu mailowego lub nie wyrazisz zgody na przesyłanie informacji mailowo, powiadomimy Cię listem poleconym na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

 

Krok 6 – Witaj na studiach!

 

Do pobrania
Ślubowanie
.pdf
Pobierz
Umowa o studiowanie
.pdf
Pobierz
Uchwała Rady Wykonawczej w sprawie opłat 2019-2020.pdf
.pdf
Pobierz
Podanie o przyjęcie na studia.pdf
.pdf
Pobierz
Regulamin Studiów WSH.pdf
.pdf
Pobierz
Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji na semestr letni 2019/2020.pdf
.pdf
Pobierz