WYBIERZ KIERUNEK STUDIÓW

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś jaki kierunek chcesz studiować, sprawdź ofertę  Wyższej Szkole Handlowej. W semestrze letnim 2018/2019 możesz wybrać następujące kierunki:

 • Zarządzanie I stopnia  w j. polskim stacjonarne i niestacjonarne 
 • Zarządzanie I stopnia  w j. angielskim stacjonarne
 • Zarządzanie II stopnia w j. polskim stacjonarne i niestacjonarne 
 • Zarządzanie II stopnia stacjonarne w j. angielskim  stacjonarne
 • Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne w j. angielskim
 • Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne w j. angielskim
 • Informatyka I stopnia stacjonarne w j. angielskim

Odrzuć kierunki studiów, które są dalekie od twoich zainteresowań  i te, które nie były związane z przedmiotami zdawanymi na maturze. Jeśli już wiesz – przejdź do następnego kroku.

 

Terminy

Rekrutacja na semestr letni  2018/2019
Początek rekrutacji grudzień 2018
Zakończenie rekrutacji  luty 2019

 

Rekrutacja na semestr zimowy  2019/2020
Początek rekrutacji grudzień 2018
Zakończenie rekrutacji wrzesień 2019

 

 

Sprawdź opłaty

Krok 1 – Zarejestruj się online i wyślij przez system skany dokumentów

Kliknij tutaj!

Lista wymaganych na tym etapie dokumentów:

 • zdjęcie (oficjalne, paszportowe)
 • paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem i danymi);
 • Karta Polaka (jeśli dotyczy);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej z załącznikiem (jeśli jeszcze nie ma – oceny za ostatni semestr);
 • dla kandydatów na studia II stopnia – dyplom I stopnia wraz z ocenami (jeżeli jeszcze nie posiadasz - kartę z ocenami);
 • certyfikat znajomości języka, w którym się odbywają studia (jeśli jest).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAJOMOŚCI J. POLSKIEGO

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAJOMOŚCI J. ANGIELSKIEGO

Krok 2 – Czekaj na odpowiedź

Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę mailową.

Krok 3 – wyślemy ci wzór umowy o naukę i zarządzenie w sprawie opłat

Wydrukuj umowę o naukę w 2 egzemplarzach, wypełnij i podpisz na każdej stronie. Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z zarządzeniem w sprawie opłat, wydrukuj w 2 egzemplarzach i podpisz na każdej stronie.

UWAGA: w umowie prosimy nie wpisywać dat. W przypadku osób niepełnoletnich umowę i zarządzenie podpisują również rodzice.

UMOWA O NAUKĘ DLA CUDZOZIEMCÓW UMOWA O NAUKĘ DLA CUDZOZIEMCÓW - OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

OPŁATY SEMESTR LETNI 2018/2019

Opłaty 2019-2020

Krok 4 – Otrzymasz fakturę za opłatę wpisowego i czesnego

Dokonaj opłaty wpisowego i czesnego. Prześlij w systemie skany dowodu opłaty i podpisanej umowy wraz z zarządzeniem w sprawie opłat.

 

Krok 5 - Otrzymasz dokumenty dla konsulatu

Zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz zaproszenie w postaci skanów zostaną wysłane drogą mailową, oryginały - pocztą na podany w systemie adres korespondencyjny. Złóż wniosek o wizę.

Krok 6 – Przyjedź na studia i złóż wymagane dokumenty

Dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego w Biurze Współpracy z Zagranicą  (pok. 1/2).

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 Krok 7 – Witaj na studiach!!!