WYBIERZ KIERUNEK STUDIÓW

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś jaki kierunek chcesz studiować, sprawdź ofertę  Wyższej Szkole Handlowej.

Odrzuć kierunki studiów, które są dalekie od twoich zainteresowań. Jeśli już wiesz – przejdź do następnego kroku.

 

Terminy

 
Rekrutacja na semestr zimowy  2019/2020
Początek rekrutacji grudzień 2018
Zakończenie rekrutacji wrzesień 2019

 

 

Sprawdź opłaty

Krok 1 – Zarejestruj się online i wyślij przez system skany dokumentów

Kliknij tutaj!

Lista wymaganych na tym etapie dokumentów:

  • zdjęcie (oficjalne, paszportowe)
  • paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem i danymi);
  • Karta Polaka (jeśli dotyczy);
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej z załącznikiem (jeśli jeszcze nie ma – oceny za ostatni semestr);
  • dla kandydatów na studia II stopnia – dyplom I stopnia wraz z ocenami (jeżeli jeszcze nie posiadasz - kartę z ocenami);
  • certyfikat znajomości języka, w którym się odbywają studia (jeśli jest).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAJOMOŚCI J. POLSKIEGO

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZNAJOMOŚCI J. ANGIELSKIEGO

Krok 2 – Czekaj na odpowiedź

Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę mailową.

Krok 3 – wyślemy ci umowę o studiowanie i uchwałę w sprawie opłat

Wydrukuj umowę o naukę w 2 egzemplarzach, wypełnij i podpisz na każdej stronie. Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z uchwałą w sprawie opłat.

UWAGA: w umowie prosimy nie wpisywać dat. W przypadku osób niepełnoletnich umowę  podpisują również rodzice.

Opłaty 2019-2020

Krok 4 – Otrzymasz fakturę za opłatę wpisowego i czesnego

Dokonaj opłaty wpisowego i czesnego. Prześlij w systemie skany dowodu opłaty i podpisanej umowy.

 

Krok 5 - Otrzymasz dokumenty dla konsulatu

Zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz zaproszenie w postaci skanów zostaną wysłane drogą mailową, oryginały - pocztą na podany w systemie adres korespondencyjny. Złóż wniosek o wizę.

Krok 6 – Przyjedź na studia i złóż wymagane dokumenty

Dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego w Biurze Rekrutacji (pok. 1/2).

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 Krok 7 – Witaj na studiach!