Sprawozdawczość naukowo badawcza pracowników wsh

Rozdział w monografii - LINK DO FORMULARZA

Artykuł naukowy - LINK DO FORMULARZA

Monografia - LINK DO FORMULARZA

Wymogi edytorskie:

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu przedstawia wytyczne, które powinny obowiązywać wszystkich autorów i redaktorów Zeszytów Naukowych oraz materiałów konferencyjnych wydawanych przez Uczelnię.

 

Wymogi edytorskie - szczegóły.

Wymogi Edytorskie.pdf

 

Wykaz publikacji

 1. Czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku produkcyjnym i jego wykorzystanie na turytykę i rekreację ruchową. Bożena Węcka, Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski , Wrocław 2018Czas wolny mieszkańców Wrocławia w wieku produkcyjnym
 2. Wykorzystanie  czasu wolnego przez studentów  wrocławskich uczelni. Marta Drozdowska,  Małgorzata Leśniak-Johann, Janusz Marak, Wrocław 2018Wykorzystanie  czasu wolnego przez studentów  wrocławskich uczelni
 3. Czas wolny wrocławskich seniorów i jego wykorzystanie na turystykę i rekreację ruchową. Sylwia Toczek-Werner, Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski Czas wolny wrocławskich seniorów i jego wykorzystanie na turystykę i rekreację ruchową
 4. E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenie, doświadczenia, rekomendacje, M. Madej, A. Faron, W. Maciejewski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2016. E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - zalożenie, doświadczenia, rekomendacje.pdf
 5. Uwarunkowania budżetu czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Wrocławia i wybranych miejscowości Bawarii oraz jego wykorzystania na rekreację i turystykę. Zygmunt Sawicki, Kazimierz Klementowski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2016 Uwarunkowania budżetu czasu wolnego młdzieży.pdf
 6. Zarządzanie gospodarką odpadami : nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian / red. nauk. Teresa Kupczyk, Mariusz Żebrowski, Katarzyna Sosnowska, Irena Tomys. Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2015. Zarządzanie gospodarką odpadami.pdf
 7. Competencies of management staff in the knowledge -based economy. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2014 Competencies of management Staff in the Knowledge-Based Economy.pdf
 8. Kompetencje kardy kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy. Teresa Kupczyk, Difin, Warszawa 2013 Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej w GOW.pdf
 9. Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - korzyści, problemy, dobre praktyki, propozycje zmian. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2013 Kobiety i mężczyźni w zarzdząniu - korzyści.pdf
 10. Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2013 Kobiety i mężczyźni z zarządzaniu - liczebność.pdf
 11. Statystyka matematyczna: dla kierunku Zarządzanie, na studiach drugiego stopnia, Wojciech Kordecki, WSH, Wrocław 2013 Statystyka.pdf
 12. Źródła kryzysów i konfliktów. T. 1. Czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata, Bogusław Barnaszewski, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń, WSH, Wrocław, 2011 Źródła kryzysów i konfliktów T. 1.pdf
 13. Źródła kryzysów i konfliktów. T. 2. Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne, Bogusław Barnaszewski, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń, WSH, Wrocław, 2011 Źródła kryzysów i konfliktów T.2.pdf
 14. Nowoczesne kształcenie z wykorzystaniem technik multimedialnych, red. Janusz Olearnik, WSH, Wrocław 2011 Nowoczesne ksztacenie z wykorzystaniem technik multimedialnych.pdf
 15. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy: różnice między kobietami i mężczyznami, Teresa Kupczyk, Difin, Warszawa 2011
 16. Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia pracowników przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2011
 17. Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych zmian w otoczeniu, Barbara Olszewska, Joanna Kubicka, Difin, Warszawa 2010
 18. Opieka farmaceutyczna w Polsce - warunki i szanse wdrożenia, red. nauk. Katarzyna Szalonka, WSH, Wrocław; Continuo, Wrocław 2010 Opieka farmaceutyczna w Polsce.pdf
 19. Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, WSH, Wrocław 2010 Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym.pdf
 20. Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020, red. nauk. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2010 Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska.pdf
 21. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. nauk. Józef Puchalski, WSH, Wrocław; Difin, Warszawa 2010 Zmiany w zarzdząniu zasobami ludzkimi.pdf
 22. Zawodność państwa. Zawodność rynku, red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2010 Zawodność państwa. Zawodność rynku.pdf
 23. Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, red. nauk. Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław; Difin, Warszawa 2009 Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy.pdf
 24. Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Teresa Kupczyk, WSH, Wrocław 2009 Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów.pdf 
 25. Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław; Difin, Warszawa 2009 Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem.pdf
 26. Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2009 Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej.pdf
 27. Europejski System Akumulacji i Transferu Ocen (ECTS) w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, WSH, Continuo, Wrocław 2003 (również w angielskiej wersji językowej) Europejski System Akumulacji i Transferu Ocen.pdf

 

seria: konferencje

 1. Tourism role in the regional economy. Vol. 7. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Cultural tourism products in Poland, ed. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, Marta Drozdowska, WSH, Wrocław 2016 (jęz. ang.) Tourism role in the regional economy VII.pdf

 2. Tourism role in the regional economy. Vol. 6. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Theoretical framework and European examples, ed. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marek, Sylwia Toczek-Werner, WSH, Wrocław 2016 (jęz. ang.) Tourism role in the regional economy VI.pdf
 3. Tourism role in the regional economy. Vol. IV. Regional tourism product - theory and practice, ed. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, WSH, Wrocław 2013 (jęz. ang.) Tourism role in the regional economy IV.pdf
 4. Tourism role in the regional economy. Vol. III. Social, healted-related, economic and spatial conditions of disabled people's tourism development, ed. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, WSH, Wrocław 2011 (jęz. ang.) Tourism role in the regional economy III.pdf
 5. Rola turystyki w gospodarce regionu. Vol. II. Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, WSH, Wrocław 2009 Rola turystyki w gospodarce regionu II.pdf
 6. Dynamika klastra: zarys teorii i metodyka badań, Jolanta Góra, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2008 Dynamika klastra zarys teorii i metodyka badań.pdf
 7. Współczesne kierunki i problemy rozwoju handlu, red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław 2008 Współczesne kierunki i problemy rozwoju handlu.pdf
 8. Gospodarka społeczna w Europie, red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska, WSH, Wrocław 2008 Gospodarka społeczna w Europie.pdf
 9. Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujących w Europie, red. nauk. Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych, WSH, Wrocław 2008 Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujcych w Europie.pdf
 10. Rola turystyki w gospodarce regionu, red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, WSH, Wrocław 2007 
 11. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE. Paweł Turczyński, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2007 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE.pdf
 12. Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, red. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, WSH, Wrocław 2007 Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku.pdf
 13. Teoria i zastosowanie dynamicznego systemu ochrony informacji, Zygmunt Topolewski, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005 Teoria i zastosowanie dynamicznego systemu ochrony informacji.pdf
 14. Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy, Anna Cierniak - Emerych, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005 Europejskie standardy praw czowieka i warunków pracy.pdf
 15. Podstawy i rozwój e-biznesu, Robert Kański, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005 Podstawy i rozwój e-biznesu.pdf
 16. Międzynarodowa Konferencja: Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, red. Grażyna Światowy, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001 Midzynarodowa Konferencja.pdf
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: E-commerce. Handel internetowy, red. nauk. Jerzy Wawrzynek, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2000 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna.pdf

Seria: zeszyt naukowy 

 1. Zeszyt Naukowy 2/2008. Przedsiębiorstwo - Konkurencja - Gospodarka.red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław 2008 Zeszyt_Naukowy_1.pdf
 2. Zeszyt Naukowy 1/2007. Zarządzanie - Przedsiębiorstwo - Rynek. red. nauk. Mirosława Pluta-Olearnik, WSH, Wrocław 2007 Zeszyt_Naukowy_2.pdf

 

Seria: Badania

 1. Ochrona informacji w systemach informatycznych: historia 40 lat wzlotów i upadków w badaniach naukowych, Zygmunt Topolewski, WSH, Wrocław 2008 Ochrona informacji w systemach informatycznych.pdf
 2. Multimedialne nauczanie języków obcych dla kadry kierowniczej w projekcie LEOMEP-Multi. Podejście interkulturowe, red. Małgorzata Słabicka, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003  Multimedialne nauczanie języków obcych.pdf
 3. Komputerowe zabezpieczenie poufności informacji w zarządzaniu, Zygmunt Topolewski, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002 Komputerowe zabezpieczenie poufności informacji w zarządzaniu.pdf
 4. Marketing na rynku farmaceutycznym, Katarzyna Szalonka, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2002  Marketing na rynku farmaceutycznym.pdf
 5. Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie, red. Małgorzata Gableta, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001 Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie.pdf

seria: dydaktyka

 1. Elementy statystyki. Teoria, przykłady i zadania, praca zb. pod red. Mieczysława Rymarczyka, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2006 Elementy statystyki.pdf
 2. Ekologia z elementami ochrony środowiska, Agnieszka Nawirska, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2006 Ekologia z elementami ochrony środowiska.pdf
 3. Rynek kapitałowy. Uczestnicy. Wybrane instrumenty rynku kapitałowego, Grażyna Berentowicz - Sobczak, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003 Rynek kapitałowy.pdf
 4. Bankowa obsługa firmy. Aspekty prawne i ekonomiczne, Urszula Mleczko, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003 Bankowa obsługa firmy.pdf
 5. Ekonomika handlu, Janusz Marak, WSH, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2000 Ekonomika handlu.pdf

seria: mam pomysł na biznes (w ramach programu pierwsza praca)

 1. Biznesplan - start do sukcesu,  Magdalena Dunikowska, Piotr Kubiński, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2004 Biznesplan - start do sukcesu.pdf
 2. Jak zatrudnić pracownika, Dominika Bąk, Agnieszka Jagoda-Lenartowicz, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2004 Jak zatrudnić pracownika.pdf
 3. Na początek wszystkie formalności, Stanisław Grodzki, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003 Na początek wszystkie formalności.pdf
 4. Najważniejsze to plan marketingowy, Janusz Olearnik, WSH, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2003  Najważniejsze to plan marketingowy.pdf