Program ambasadorski Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

Grupą docelową projektu są młodzi ludzie w wieku 17-19 lat zainteresowani podjęciem studiów zagranicznych, pochodzący z krajów Europy Wschodniej i Południowej, Azji i Afryki, w tym Indii, Chin, Wietnamu, Malezji, Indonezji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, krajów Afryki Subsaharyjskiej.

W ramach projektu spośród studentów uczelni zrekrutowanych zostanie pięciu ambasadorów z pięciu różnych krajów. Dzięki dedykowanej  dla projektu aplikacji będą w stałym kontakcie z kandydatami na studia  W kanałach social media będą dzielić się przydatnymi informacjami o procesie rekrutacji, uczelni, wykładowcach, dostępnych kierunkach itp.

Projekt powstał w odpowiedzi na poniższe potrzeby:

• niewystarczające środki własne dla prowadzenia działań promocyjnych/rekrutacyjnych na rynkach zagranicznych,

• potrzeba znalezienie skuteczniejszych i efektywnych kosztów dotarcia do potencjalnej grupy docelowej,

• wykorzystanie potencjału promocyjnego uczelni w osobach własnych absolwentów pochodzących z krajów docelowych i wzmocnienie ich więzi z uczelniami partnerskimi.

W  ramach projektu przeprowadzaona zostanie rekrutacja na  pięciu Ambasadorów WSH.

 

Czas trwania projektu:  

listopad 2018-wrzesień 2019 

Przypominamy, że celem konkursu jest promocja marki uczelni poza granicami naszego kraju, a studenci, którzy zostaną wybrani będą otrzymywać przez cały okres trwania projektu, czyli 10 miesięcy, pensję w wysokości 1200 zł miesięcznie. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 

  1. Bycie studentem studiów I lub II stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarmym na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. 

  2. Posiadanie obywatelstwa innego  kraju niż Polska. 

  3. Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

  4. Brak zobowiązań formalnych w stosunku do uczelni – niska frekwencja, niezaliczone przedmioty czy egzaminy. 

Harmonogram szkolen i warsztatow w ramach projektu, 21.01.2019.pdf

Obowiązki Ambasadora: 

- regularna komunikacja w social mediach: Facebook, Instagram, Youtube i inne (jeśli w kraju, z którego pochodzi Ambasador popularne są jeszcze inne kanały komunikacji);

- odpowiadanie na zapytania kandydatów poprzez platformę Unibuddy ;

- organizacja, w czasie trwania projektu, trzech eventów (spotkań z kandydatami, studentami, spotkań informacyjnych) w kraju pochodzenia Ambasadora.

 

Co będzie punktowane? 

 

1.Aktywność w Social Mediach (Facebook, Instagram, Youtube, social media charakterystyczne dla danego kraju) punktowana w skali 1-5 .

2.Kreatywność – jakość postów zamieszczanych w social mediach, zdjęć, wypowiedzi, itp. punktowana w skali 1-5.

3.Znajomość języka angielskiego punktowana w skali 1-5.

4.Aktywność studencka (aktywność w samorządzie, organizacjach pozarządowych, kołach naukowych innych organizacjach) – punktowana w skali 1-5.

W spornych sytuacjach o wyniku wyboru decydować będzie średnia ocen ze studiów. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału w Konkursie prosimy o kontakt mailowy z Opiekunem Projektu – Natalia Noczeń – natalia.noczen@handlowa.eu

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach progarmu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

Wybraliśmy 5 ambasadorów w ramach "Projektu Ambasadorksiego Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu"

Arina Dontsova z Kazahstanu

Harshil Shethna z Indii

Vladyslava Bobko z Ukrainy

Uladzislau Tseremestski  z Białorusi

Yara Mara z Mozambiku

Do pobrania
Zapytanie ofertowe 05.11.2018.pdf
.pdf
Pobierz
Zapytanie ofertowe 01.04.2019.pdf
.pdf
Pobierz
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.docx
.docx
Pobierz