działalność naukowa uczelni

Obejmuje zróżnicowany obszar naukowo-badawczy, mieszczący się w takich dziedzinach nauki jak: nauki ekonomiczne, społeczne, prawne  i humanistyczne, w tym w dyscyplinach naukowych takich jak np. : nauki o zarzadzaniu, nauki o bezpieczeństwie, obronności, socjologii, ekonomii, finansów, historii  i psychologii.
Proces badawczy realizowany jest w obrębie zainteresowań badawczych pracowników poszczególnych Katedr, a także wiąże się z badaniami własnymi, realizowanymi w związku z przygotowywaniem prac awansowych.
Ponadto ważnym elementem są projekty badawcze własne, bezpośrednio finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także międzynarodowe projekty badawcze, realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi.

aktywność naukowo-badawcza

W ramach aktywności naukowo-badawczej pracownicy WSH uczestniczą w konferencjach naukowych jako autorzy referatów oraz wykonują prace badawcze na rzecz praktyki gospodarczej.

Efektem przedsięwzięć  naukowo-badawczych są również organizowane w WSH konferencje naukowe  oraz  publikacje pracowników w punktowanych wydawnictwach, a także rozwój oferty wydawnictw Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w serii: Badania oraz Monografie.