zrealizowane konferencje: 

 •  Konferencja "Czas na kobiety" 13 I 2017 r. 
 •  Konferencja "Turystyka kulturowa jako markowy produkt turystyczny miasta i regionu" 12-13 V 2016 r.
 •  Debata "Dolny Śląsk - bezpieczeństwo regionu w świetle wydarzeń wewnętrznych i międzynarodowych" 
 •  Konferencja "Gospodarka i rynek pracy, a imigranci w perspektywie roku 2030" 4 XII 2015 r.
 •  Konferencja "Równość płci w zarządzaniu kapitałem ludzkim - Dolny Śląsk na tle międzynarodowym" 19 XI 2015 r. 
 •  Konferencja Naukowa - Geopraki w Polsce jako ważne destynacje turystyki edukacyjnej - stan i perspektywy" - 17-18 X 2015
 •   Forum Gospodarki Odpadami - EUROPA NA DRODZE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW I  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - 26 III 2015
 •  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Rola turystyki w gospodarce regionu - 29-30 V 2014
 •  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Rola turystyki w gospodarce regionu - 23-23 V 2013
 •  I Konferencja z cyklu „Współpraca kobiet i mężczyzn w zarządzaniu - korzyści, problemy i konieczne zmiany"  - 26 III 2013
 •  Konferencja pt. "Wspólne dziedzictwo kulturowe Niemców i Polaków" - 22-23 X 2012
 •  Debata „Europejski rynek pracy – wyzwania dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska” - 21 IV 2012
 •  III Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Rola turystyki w gospodarce regionu - 11-12 X 2011
 •  II Śniadanie prasowe pt. „Potrzeby kwalifikacyjne kadr Dolnego Śląska a Strategia 2020” - 16 VI 2011
 •  Debata - Wykładowcy konta Menedżerowie - 20 IV 2011
 •  II Międzynarodowa Konferencja Studencka "450 dni do EURO 2012 - czy jesteśmy gotowi?" - 8 IV 2011
 •  Zawodność państwa - Zawodność rynku - 19 V 2010
 •  I Międzynarodowa Konferencja Studencka "Turystyka kulturowa jako markowy produkt turystyczny" - 13 II 2010
 •  II Konferencja upowszechniającej wyniki projektu: "Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy" - 29 I 2010
 •  Seminarium "Równość się opłaca" - 18 XII 2009
 •  Seminarium "Przyszłość jest kobietą" - 30 XI 2009
 •  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Rola turystyki w gospodarce regionu - 22-23 X 2009
 •  Spójność społeczna i ekonomiczna UE - 12-13 V 2009
 •  Czynniki i kierunki  rozwoju Dolnego Śląska - 3 V 2009
 •  Tourism in geographical environment - 9-11 X 2008
 •  Gospodarka społeczna w Europie - 16 V 2008
 •  Forum Nauka - Praktyka - 8 V 2008
 •  I Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Rola turystyki w gospodarce regionu - 26 i 27 IX 2007
 •  Społeczeństwo i gospodarka w Europie - 11 V 2007