Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą realizowane we Wrocławiu odbywają się w systemie niestacjonarnym, dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Lokalizacja: studia podyplomowe z zarządzania oświatą odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis

Zarządzanie Oświatą to studia podyplomowe, które uczą, iż podstawą efektywnego zarządzania placówką oświaty jest nie tylko znajomość prawa oświatowego, ale i łączenie szeregu umiejętności z zakresu wielu dziedzin nauki. Zmieniające się otoczenie i nowe technologie wymuszają na dyrektorach szkół znajomości, już nie tylko dobrego zarządzania placówką, ale także posiadania wiedzy z zakresu psychologii, informatyki, bezpieczeństwa, pisania wniosków. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest Zarządzanie w Oświacie - studia podyplomowe, jakie realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.

Oparty o wieloletnie doświadczenia Opiekuna kierunku, program studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą z elementami innowacyjnych technologii IT, stanowi odpowiedź na nurtujące, chyba każdego dyrektora szkoły pytania. Projektowanie koncepcji pracy szkoły, kontrola zarządcza, ewaluacja placówki oświatowej, psychologia zarządzania, to tylko niektóre z zagadnień, jakie poruszane są na Zarządzaniu Oświatą - studiach podyplomowych we Wrocławiu.

Praktyczne podejście, poparte bogatym studium przypadków, możliwość dyskusji, wymiany poglądów służyć będą jak najlepszemu przyswojeniu wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Współczesny, bardzo szybki rozwój technologii cyfrowych wymaga od przyszłego dyrektora ogromnej wiedzy, zarówno z zakresu zarządzania, ale także sprawnego wykorzystania w zarządzaniu nowoczesnych technologii IT. Dyrektor, jako lider rady pedagogicznej może unowocześnić swoją szkołę, jeśli w odpowiedni sposób wykorzysta dostępne narzędzia informatyczne. Dzięki nim, każda placówka oświatowa może stać się wzorem godnym do naśladowania wśród pozostałych szkół w okolicy - naprzeciw temu właśnie wychodzi zarządzanie placówkami oświatowymi, studia podyplomowe we Wrocławiu, które pozwalają podnosić kompetencje.

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Oświatą z elementami stosowania innowacyjnych technologii IT w trakcie studiów nabędą praktyczne umiejętności w zakresie kierowania szkołą, zapoznają się z zasadami wdrażania i realizacji najistotniejszych działań w Oświacie z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT. Zarządzanie Oświatą to studia podyplomowe, które pozwolą absolwentom usprawnić swoją pracę w oparciu o stosowanie innowacyjnych i autorskich rozwiązań w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego.

adresaci kierunku:

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą z elementami stosowania innowacyjnych technologii IT realizowane na wrocławskiej uczelni WSH skierowane są do:

  • dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół zajmujących stanowiska kierownicze,
  • nauczycieli, którzy chcą pełnić funkcje kierownicze w placówkach oświatowych,
  • osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu oświaty w jednostkach samorządów terytorialnych, 
  • wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu oświatowej działalności szkoły.
  •