Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis

Podstawą efektywnego zarządząnia placówką oświaty jest nie tylko znajomość prawa oświatowego, ale i łączenie szeregu umiejętności z zakresu wielu dziedzin nauki. Zmieniające się otoczenie i nowe technologie wymuszają na dyrektorach szkół znajomości, już nie tylko dobrego zarządzania placówką, co posiadania wiedzy z zakresu psychologii, informatyki, bezpieczeństwa, pisania wniosków. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są studia podylomowe w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.


Oparty o wieloletnie doświadczenia Opiekuna kierunku, program studiów stanowi odpowiedź na nurtujące, chyba każdego dyrektora szkoły pytania. Projektowanie koncepcji pracy szkoły, kontrola zarządcza, ewaluacja placówki oświatowej, psychologia zarządzania, to tylko niektóre z zagadnień, jakie poruszane będą podczas spotkań.

Praktyczne podejście, poparte bogatym studium przypadków, możliwość dyskusji, wymiany poglądów służyć będą jak najlepszemu przyswojeniu wiedzy praktycznej i teoretycznej.


Współczesny, bardzo szybki rozwój technologii cyfrowych wymaga od przyszłego dyrektora ogromnej wiedzy, zarówno z zakresu zarządzania, ale także sprawnego wykorzystania w zarządzaniu nowoczesnych technologii IT. Dyrektor, jako lider rady pedagogicznej może unowocześnić swoją szkołę, jeśli w odpowiedni sposób wykorzysta dostępne narzędzia informatyczne. Dzięki nim, każda placówka oświatowa może stać się wzorem godnym do naśladowania wśród pozostałych szkół w okolicy.

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku Zarządzanie Oświatą z elementami stosowania innowacyjnych technologii IT w trakcie studiów nabędą praktyczne umiejętności w zakresie kierowania szkołą, zapoznają się z zasadami wdrażania i realizacji najistotniejszych działań w Oświacie z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT. Będą potrafili usprawnić swoją pracę w oparciu o stosowanie innowacyjnych i autorskich rozwiązań w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego.

adresaci kierunku:

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą z elementami stosowania innowacyjnych technologii IT skierowane są do:

  • dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół zajmujących stanowiska kierownicze,
  • nauczycieli, którzy chcą pełnić funkcje kierownicze w placówkach oświatowych,
  • osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu oświaty w jednostkach samorządów terytorialnych, 
  • wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu oświatowej działalności szkoły.