Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Liczba godzin:  160

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

Opis 

Budowanie marki osobistej i efektywne zarządzanie własnym wizerunkiem stanowią wyzwanie w szumie informacyjnym globalnego społeczeństwa. Tak, jak wielu innych umiejętności, również i tych można się nauczyć pod okiem doświadczonych trenerów.

Na nasze studia podyplomowe zapraszamy wszystkich, którzy chcą samodzielnie i świadomie zbudować swoją reputację oraz prowadzić udane kampanie i promocje własnego wizerunku, również w mediach.

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

 

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności związane z kreatywnym tworzeniem wizerunku, wykorzystaniem autentycznych atrybutów osobowości, atrakcyjnym komunikowaniem swojej marki, stosowaniem efektywnych internetowych narzędzi marketingowych, prowadzeniem udanych kampanii i promocją wizerunku w mediach.

adresaci kierunku:

Studia Podyplomowe Zarządzanie marką osobistą skierowane są do osób:

  • pracujących na stanowiskach wymagających ekspozycji społecznej, takich jak: wystąpienia publiczne, przemówienia, narady i zebrania, przykładowo pracujących w administracji publicznej, szkolnictwie, służbach,
  • właścicieli firm, freelancerów mających częste kontakty z partnerami biznesowymi i klientami,
  • które aktywnie publikują w mediach społecznościowych,
  • ciekawych sztuki świadomego i umiejętnego kreowania własnego wizerunku.