Organizacja studiów

Czas trwania studiów: 2 semestry (semestr zimowy 2018/2019 oraz letni 2019)

Rozpoczęcie: listopad 2018 r.

Liczba godzin:  192

Studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu  w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22,  53-238 Wrocław.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-16.00.

 

Terminy zjazdów

Semestr zimowy:

17-18.11.2018

01-02.12.2018

15-16.12.2018

12-13.01.2019

09-10.02.2019

 

Semestr letni:

23-24.02.2019

09-10.03.2019

23-24.03.2019

06-07.04.2019

27-28.04.2019

 

Cel i charakterystyka studiów

Polska branża automotive, to ponad 100 tys. osób, zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części. To sektor, który rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych pracowników.

Celem studiów jest nabycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive. Program studiów Manager Jakości w Branży Automotive obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: TQM, TPM, ISO, Lean Management czy Six Sigma w branży automotive. W programie studiów zawarte zostały także, tzw. „miękkie kompetencje menedżerskie”, niezbędne specjalistom z branży automotive do awansu na stanowiska kierownicze. Przedstawicielom innych branż studia oferują wiedzę specjalistyczną niezbędną do przebranżowienia się na automotive.  Wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone są przez managerów i specjalistów z firm Team Prevent Poland Sp. z o.o, WABCO i z renomowanych firm partnerskich.

 

Profil absolwenta

Absolwenci studiów Manager Jakości w Branży Automotive znają i rozumieją specyfikę branży automotive, co daje Im duże możliwości podjęcia pracy w branży. Dzięki szkoleniom

nabędą wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu m.in. Komunikacja i budowanie zespołu, zarządzanie procesowe w branży automotive, zaawansowane planowanie jakości, Six Sigma, Lean Management, Wystąpienia Publiczne. W planie studiów przewidziany jest case study w zakładzie produkcyjnym WABCO, gdzie studenci będą mogli sprawdzić nabytą w trakcie studiów wiedzę. 

W ramach studiów firma Team Prevent przeprowadzi kursy nadające uprawnienia audytorom systemu oraz procesu na licencji VDA QMC, które wymagane są przez producentów samochodów. Oferta jest bardzo korzystna dla studentów, którzy poza świadectwem ukończenia studiów otrzymują certyfikat i karty audytorów z wpisem do niemieckiego rejestru. W ramach metody lean przeprowadzona zostanie gra symulacyjna

 

Adresaci kierunku

Studia podyplomowe Manager Jakości w Branży Automotive skierowane są zarówno do osób stawiających pierwsze kroki w branży automotive, jak i specjalistów, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji na stanowiskach kierowniczych.

 

 

Kontakt

Dominika Turlej

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu