Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 196

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis  

Polska branża automotive, to ponad 100 tys. osób, zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części. To sektor, który rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych pracowników. 

Celem studiów jest nabycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive. Program studiów Zarządzanie Jakością w Branży Automotive obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: kluczowe metody jakości, Lean Management, czy Six Sigma w branży automotive. W programie studiów zawarte zostały także, tzw. „miękkie kompetencje menedżerskie”, niezbędne specjalistom z branży automotive do awansu na stanowiska kierownicze. Przedstawicielom innych branż studia oferują wiedzę specjalistyczną niezbędną do przebranżowienia się na automotive.  Wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone są przez managerów i specjalistów z firm Team Prevent Poland Sp. z o.o  i z renomowanych firm partnerskich. W ramach studiów firma. 

W ramach programu edukacyjnego realizowane są również tematy licencjonowanych szkoleń VDA QMC, a uczestnicy spełniający wymagane kryteria mają możliwość nabycia pełnych uprawnień auditora 1. I 2. Strony IATF 16949 oraz auditora procesu zgodnie z VDA 6.3 wraz z rejestracją w bazie VDA QMC.

 

Rekrutacja

+48 71 333 11 33
patrycja.korneluk@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu branży automotive. Studia przygotowane zostały przez Team Prevent Sp. z o.o., firmę posiadającą, jako jedyną w Polsce, licencję VDA QMC (Stowarzyszenie Producentów Samochodowych oraz jednostka akredytująca w ramach IATF dla rynku motoryzacyjnego) na przeprowadzanie szkoleń z zakresu narzędzi jakości, wymogów standardów i podręczników jakościowych, nadawanie uprawnień audytorom branży motoryzacyjnej, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia u najlepszych praktyków.  

Studia przysposabiają do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: Zarządzanie procesami zgodnie IATF 16949, rozwijanie i industrializacja nowych projektów, Lean Management czy też audytowanie  branży automotive. W ich trakcie można uzyskać ceryfikaty na licencji VDA QMC - uprawniające do audytowania, zarówno zgodnie z IATF 16949, jak również VDA 6.3, które akceptowane są przez producentów samochodów. Uczestnicy studiów nabywają również umiejętności w zakresie tzw. „miękkich kompetencji menedżerskich”, które stwarzają specjalistom z branży automotive możliwości awansu na stanowiska kierownicze, co stanowić może kolejny istotny powód ubiegania się o podjęcie studiów na tym kierunku.  

Plan studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone przez managerów i specjalistów z renomowanych firm partnerskich, przewiduje również case study w zakładzie produkcyjnym, dzięki czemu Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wymiana kontaktów i doświadczeń, zarówno z prowadzącymi zajęcia praktykami, jak i innymi uczestnikami z branży stanowi dodatkowy atut udziału w tym niezwykle interesującym, praktycznym kierunku studiów, a dla wyróżniających się Słuchaczy studiów podyplomowych, stać się szansą na uzyskanie miejsca pracy w firmach partnerskich. 

adresaci kierunku:

Studia podyplomowe Zarządzanie Jakością w Branży Automotive kierowane są do: 

  • osób stawiających pierwsze kroki w branży automotive, jak i specjalistów, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji na stanowiskach kierowniczych, 
  • specjalistów z branży automotive, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie i przygotowują się do awansu na ścieżce swojej kariery, 
  • przedstawicieli innych branż, którzy pragną poznać tajniki branży automotive, np.  w celu zmiany miejsca pracy, 
  • przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność w branży automotive i chcą poznać tajniki zarządzania jakością, 
  • wszystkich zainteresowanych zarządzaniem jakością oraz branżą automotive.