Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 196

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis  

Polska branża automotive, to ponad 100 tys. osób, zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części. To sektor, który rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych pracowników.  

Celem studiów jest nabycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive. Program studiów Zarządzanie Jakością w Branży Automotive obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: TQM, TPM, ISO, Lean Management, czy Six Sigma w branży automotive. W programie studiów zawarte zostały także, tzw. „miękkie kompetencje menedżerskie”, niezbędne specjalistom z branży automotive do awansu na stanowiska kierownicze. Przedstawicielom innych branż studia oferują wiedzę specjalistyczną niezbędną do przebranżowienia się na automotive.  Wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone są przez managerów i specjalistów z firm Team Prevent Poland Sp. z o.o, WABCO i z renomowanych firm partnerskich. W ramach studiów firma Team Prevent przeprowadzi kursy nadające uprawnienia audytorom systemu oraz procesu na licencji VDAQMC, które wymagane są przez producentów samochodów. Ofertajest bardzo korzystna dla studentów, którzy poza świadectwem ukończenia studiów       otrzymują certyfikat i karty audytorów z wpisem do niemieckiego rejestru.  

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu branży automotive. Studia przygotowane zostały przez Team Prevent Sp. z o.o., firmę posiadającą, jako jedyną w Polsce, licencję VDA QMC (Stowarzyszenie Producentów Samochodowych oraz jednostka akredytująca w ramach IATF dla rynku motoryzacyjnego) na przeprowadzanie szkoleń z zakresu narzędzi jakości, wymogów standardów i podręczników jakościowych, nadawanie uprawnień audytorom branży motoryzacyjnej, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia u najlepszych praktyków.  

Studia przysposabiają do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: Zarządzanie procesami zgodnie ISO TS 16949, rozwijanie i industrializacja nowych projektów, Lean Management czy też audytowanie  branży automotive. W ich trakcie można uzyskać ceryfikaty na licencji VDA QMC - uprawniające do audytowania, zarówno zgodnie z ISO TS16949, jak również VDA 6.3, które akceptowane są przez producentów samochodów. Uczestnicy studiów nabywają również umiejętności w zakresie tzw. „miękkich kompetencji menedżerskich”, które stwarzają specjalistom z branży automotive możliwości awansu na stanowiska kierownicze, co stanowić może kolejny istotny powód ubiegania się o podjęcie studiów na tym kierunku.  

Plan studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone przez managerów i specjalistów z renomowanych firm partnerskich, przewiduje również case study w zakładzie produkcyjnym WABCO, dzięki czemu Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wymiana kontaktów i doświadczeń, zarówno z prowadzącymi zajęcia praktykami, jak i innymi uczestnikami z branży stanowi dodatkowy atut udziału w tym niezwykle interesującym, praktycznym kierunku studiów, a dla wyróżniających się Słuchaczy studiów podyplomowych, stać się szansą na uzyskanie miejsca pracy w firmach partnerskich. 

adresaci kierunku:

Studia podyplomowe Zarządzanie Jakością w Branży Automotive kierowane są do: 

  • osób stawiających pierwsze kroki w branży automotive, jak i specjalistów, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji na stanowiskach kierowniczych, 
  • specjalistów z branży automotive, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie i przygotowują się do awansu na ścieżce swojej kariery, 
  • przedstawicieli innych branż, którzy pragną poznać tajniki branży automotive, np.  w celu zmiany miejsca pracy, 
  • przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność w branży automotive i chcą poznać tajniki zarządzania jakością, 
  • wszystkich zainteresowanych zarządzaniem jakością oraz branżą automotive.