opis

Polska branża automotive to ponad 100 tys. osób, zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części. Ten sektor znów rozwija się dynamicznie i stale potrzebuje pracowników. Program studiów obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.:  Automotive Core Tools, TPM, ISO, Lean Management czy Six Sigma w branży automotive. W programie zawarte są także tzw. „miękkie kompetencje menedżerskie”, niezbędne specjalistom z branży automotive do awansu na stanowiska kierownicze. Natomiast przedstawicielom innych branż studia oferują wiedzę specjalistyczną niezbędną do przebranżowienia się na automotive.

Partnerami studiów są firmy WABCO Polska Sp z o.o. oraz Team Prevent Poland Sp. z o.o.

 

Rekrutacja

rekrutacja online

 

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive. Absolwenci studiów poznają i rozumieją specyfikę branży automotive, a dzięki temu są lepiej przygotowani do pracy w firmach z tej branży. Absolwenci oprócz Dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w WSH, otrzymują certyfikaty ukończenia szkoleń na licencji VDA QMC. Osoby spełniające kryteria mogą zdać dodatkowy egzamin, uprawniający do audytowania, zakończony wydaniem karty audytora i wpisem do rejestru VDA QMC. Najlepsi absolwenci mają szansę otrzymać również Certyfikat WABCO Polska.

dla kogo

  •  specjaliści z branży automotive, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie i przygotowują się do awansu na ścieżce swojej kariery,
  • przedstawiciele innych branż, którzy pragną poznać tajniki branży automotive, np. w celu zmiany miejsca pracy,
  • przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozpocząć działalność w branży automotive i chcą poznać tajniki zarządzania jakością,
  • wszyscy zainteresowani zarządzaniem jakością oraz branżą automotive.