Tryb studiów

Studia podyplomowe

Tryb studiów: niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

Studia Podyplomowe skierowane do nauczycieli nowego zawodu - Technik programista
Edycja I

Opis

Zgodnie z Projektem rozporządzenia MEN w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego, będącego pochodną nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, od dnia 1 września 2019 roku, wprowadzone zostaną zmiany legislacyjne mające przyczynić się do lepszego dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki.

Jednym z nowych zawodów wprowadzanych przez rozporządzenie jest Technik programista.

Studia podyplomowe Programowanie dla nauczycieli kierowane są do osób w różnym wieku, nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno osób, które nie zdobyły dotychczas dużego doświadczenia w branży informatycznej, jak i interesujących się tą tematyką.

Zajęcia zostały zaplanowane w sposób bardzo przystępny i innowacyjny. Opracowane w formie krótkich wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez praktyków, programistów i doświadczonych szkoleniowców, bezpośrednio przy komputerach, pozwolą w łatwy i przystępny sposób poznać tajniki programowania. 


Studia stawiają przede wszystkim na indywidualny rozwój studentów - nauczycieli, na tworzenie własnych projektów w oparciu o kreatywność, innowacyjność, komunikatywność, logiczne myślenie, kulturę osobistą, empatię oraz doświadczenie życiowe.

Rekrutacja

+48 71 333 11 33
patrycja.korneluk@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Studia podyplomowe Programowanie dla nauczycieli skieowane są do:

  • nauczycieli, którzy uczą na kierunku technik informatyk, chcących prowadzić zajęcia na nowym wprowadzanym od 1 września 2019 roku kierunku  Technik Programista,
  • nauczycieli, którzy pragną rowijać sięi podnosic swoje kompetencje zawodowe, myśląc o zmianach w swoim życiu i nowych wyzwaniach.

adresaci kierunku:

Absolwenci kierunku w trakcie studiów nabędą umiejętności projektowania, programowania oraz testowania aplikacji.