Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Liczba godzin:  172

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

Opis

Studia Podyplomowe z zakresu Talent Management zostały opracowane z myślą o edukacji wysokiej jakości specjalistów i managerów. Będą to osoby świadomie tworzące środowisko talentów branży technologicznej. W organizacjach odpowiedzialne przede wszystkim za:

 • pozyskiwania talentów 
 • zarządzania talentami
 • kulturę organizacyjną i budowanie zaangażowania
 • HR business partnering
 • zarządzania projektami wg nowoczesnych metodyk

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Absolwenci studiów to osoby, które w trakcie szkoleń w znacznym stopniu rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, zdobędą wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania talentami, HR business partneringu, zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania strategii HR i rekrutacji (talent acqusition), budowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami i strukturami organizacyjnymi  (kierownicy liniowi, managerowie średniego szczebla, kadra zarządzająca) w firmach branży technologicznej.

 

adresaci kierunku:

Studia Podyplomowe z zakresu Talent Management skierowane są do:

 • HR Specialist /Specjalista ds. HR/HR Administrator,
 • IT/Technical Recruiter/Specjalista ds. Rekrutacji,
 • Talent Acquitition Consultant/Recruitment Consultant,
 • HR Business Partner/HR Partner Biznesu,
 • HR Manager/Manager ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi,
 • Talent Acquisition Manager/Kierownik ds. Rekrutacji,
 • Recruitment Team Leader/Recruitment Manager,
 • IT/Engineering Team Leader/Kierownik Zespołu,
 • IT/Engineering Resource Manager​