Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 170

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis

    Studia Podyplomowe z zakresu Skutecznej komunikacji i kreowania wizerunku zostały opracowane z myślą o edukacji wysokiej jakości specjalistów i managerów. Kierowane są do osób świadomie tworzących środowisko talentów branży technologicznej. W organizacjach odpowiedzialnych przede wszystkim za:
•    pozyskiwania talentów 
•    zarządzanie talentami
•    kulturę organizacyjną i budowanie zaangażowania
•    HR business partnering
•    zarządzanie projektami wg nowoczesnych metodyk

 

Program studiów został przygotowany z myślą o osobach, które chcą nabyć teoretyczne i praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy z instytucjami, bądź osobami, w zakresie tworzenia ich wizerunku. Wywieranie wpływu, efektywna komunikacja interpersonalna, asertywność, stanowią dziś podstawy udanego działania na rynku pracy. Zdobyta w trakcie studiów podyplomowych wiedza, a przede wszystkim umiejętności praktyczne, stanowić będą element kompetencji psychologicznych związanych z korzystnym prezentowaniem firmy i jej pracowników, a co więcej, także własnej osoby, na różnych etapach kariery zawodowej.

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Absolwenci nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat posługiwania się narzędziami komunikacyjnymi niezbędnymi do pracy z instytucjami, jak i indywidualnymi jednostkami w zakresie kształtowania skutecznej komunikacji oraz budowania wizerunku.

Zdobyta wiedza będzie stanowiła element kompetencji społecznych i psychologicznych związanych ze skutecznym komunikowaniem się oraz korzystnym prezentowaniem własnej osoby, firmy i jej współpracowników.

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności będą niezwykle przydatne w pracy, m.in. w public relations, komunikacji, reklamie, biurach prasowych przedsiębiorstw i jednostkach administracji publicznej.

adresaci kierunku:

Studia adresowane są do:

  • menedżerów
  • polityków
  • dyrektoró
  • doradców medialnych
  • rzeczników prasowych
  • pracowników  PR, HR, marketingu i promocji