Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 176

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis

    Tym samym, dostęp do usług rośnie i zyskuje na popularności, a zapotrzebowanie na specjalistów jest coraz większe. Na polskim rynku firmy sektora kosmicznego oferują coraz więcej usług i produktów dla administracji publicznej i dużych korporacji, przykładowo w postaci - specjalistycznych analiz satelitarnych.

     Kierunek oferowany przez Wyższą Szkołę Handlową koncentruje się na poznaniu najprężniej rozwijającej się dziedziny sektora kosmicznego – wykorzystywaniu danych satelitarnych i lotniczych, a w szczególności - zobrazowań. Dzięki automatycznym algorytmom, dokonywane są szczegółowe analizy danych, sięgające nawet kilkudziesięciu lat wstecz, które pozwalają określić częstotliwość występowania pożarów, podtopień, czy zejść lawin. Na ich podstawie ustala się realne zagrożenia i dookreśla wysokość składek ubezpieczeniowych dla istniejących, bądź powstających w rejonie nieruchomości.

     Studia na kierunku Sektor kosmiczny – analizy satelitarne i lotnicze, stawiają przede wszystkim na poznanie realiów sektora kosmicznego, aktualne trendy i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w Polsce.

     Pierwsza edycja kierunku, skupia się przede wszystkim na analizach satelitarnych i lotniczych, służących obserwacji Ziemi. Zgodnie z prognozami, w najbliższych latach tzw. obserwacje ziemi (Earth Observation - EO), staną się największym segmentem rynku space. Segmentem, który pozwala na tworzenie analiz związanych z wszelkimi formami aktywności człowieka, wpływu zmian klimatu, zjawisk pogodowych, katastrof naturalnych jak i urbanizacji.

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku w trakcie studiów zdobędą przede wszystkim, umiejętności prowadzenia projektów sektora kosmicznego w specjalizacji analiz satelitarnych i kosmicznych. Poznają podstawy narzędzia i mechanizmy służące prowadzeniu wdrożeń rynku kosmicznego, w szczególności - analiz satelitarnych w oparciu o dostępne, w domenie publicznej, zobrazowania satelitarne i lotnicze.

Absolwenci poznają wartości płynące z analiz satelitarnych, adresatów takich analiz, narzędzia do przetwarzania geoinformacji.

Kierunek studiów pozwoli Im, zarówno podejmować się wdrażania projektów kosmicznych w dużych organizacjach, np. w administracji publicznej, jak i da podstawy do rozpoczęcia własnego biznesu w wyżej wymienionym sektorze.

adresaci kierunku:

Studia podyplomowe Sektor kosmiczny – analizy satelitarne i lotnicze skierowane są do:

  • osób rozważających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w branży kosmicznej,
  • pracowników administracji publicznej lub dużych organizacji, rozważających wdrożenie projektów kosmicznych,
  • specjalistów sektora technologicznego i IT zainteresowanych projektami analizy satelitarnej.