ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania studiów: 2 semestry (semestr letni 2019 oraz zimowy 2019/2020)

Rozpoczęcie: marzec 2019 roku

Liczba godzin: 200

Studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu  w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22,  53-238 Wrocław.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-16.00.

 

CEL I CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, które umożliwią znalezienie pracy w charakterze osoby kontrolującej jakość oprogramowania. Program studiów został przygotowany w sposób, który ma pokrywać się z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. Studia są idealną propozycją zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową w branży IT, jak i tych, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie wytwarzania i kontroli jakości oprogramowania.

Semestr I studiów koncentruje się na fundamentalnych umiejętnościach niezbędnych w profesjonalnym testowaniu. Semestr II kładzie nacisk na ich wykorzystanie w praktyce i automatyzację.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

  • weryfikacji i walidacji oprogramowania;
  • wykrywania nieprawidłowości funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (przykładowo w zakresie wydajności, niezawodności i użyteczności);
  • zapobiegania awariom oprogramowania i identyfikacji przyczyn ich występowania;
  • zapewnienia jakości (Quality Assurance);
  • mierzenia i kontroli jakości (Quality Control).

 

ADRESACI KIERUNKU

Studia podyplomowe z zakresu Testowania oprogramowania przygotowują do pracy na stanowiskach takich, jak: Software Tester, Quality Assurance Engineer, Quality Assurance Specialist, itp., w firmach dostarczających i wykorzystujących technologie IT.

KONTAKT

Dominika Turlej

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu