Czas trwania studiów

2 semestry (semestr zimowy i letni 2019/2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

*W przypadku, gdyby do marca 2019 roku zgłosili się chętni studenci, Uczelnia rozpatrzy możliwość otwarcia kierunku wcześniej.

 

Liczba godzin - 160

Studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu, w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22,  53-238 Wrocław.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-16.00.

 

CEL I CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia Podyplomowe Fotografia Podróżnicza i Reportażowa zostały opracowane z myślą o wszystkich średniozaawansowanych pasjonatach fotografii: zarówno  profesjonalistach, jak i amatorach.

Fotografię pod względem technicznym można opanować stosunkowo łatwo, jednak prawdziwa istota powstawania obrazu ukryta jest w umiejętnościach miękkich fotografującego, w myśl zasady, że „zdjęcia robi mózg, a nie aparat”. Studia stawiają więc przede wszystkim na indywidualny rozwój studentów, na tworzenie obrazu w oparciu o kreatywność, innowacyjność, komunikatywność, logiczne myślenie, kulturę osobistą, empatię oraz doświadczenie życiowe.

 

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku Fotografia Podróżnicza i Reportażowa w trakcie studiów nabędą umiejętności tworzenia obrazów oraz fotorelacji podróżniczych w zróżnicowanym środowisku.

 

Adresaci kierunku

Studia Podyplomowe Fotografia Podróżnicza i Reportażowa skierowane są do osób:

  • używających fotografii w swojej pracy (wykorzystujących prezentacje wizualne dla klientów, partnerów biznesowych, szerokiej publiczności), przykładowo pracujących w branży turystycznej, promocji kultury regionalnej, organizacji eventów, itp.;

  • które poszukują kreatywnych sposobów przekazywania swojej wizji świata, zarówno odległych zakątków globu, jak i otaczjącej nas rzeczywistości;

  • które aktywnie publikują w mediach społecznościowych.

 

Dla studentów kierunku Fotografia Podróżnicza i Reportażowa został dodatkowo przygotowany PRAKTYCZNY KURS FOTOGRAFII (20 godzin). Skierowany jest on do wszystkich zainteresowanych fotografią osób. Zostanie przeprowadzony przed rozpoczęciem właściwych Studiów Podyplomowych. W jego trakcie można będzie podszkolić posiadane zdolności techniczne, w tym z zakresu obsługi sprzętu fotograficznego oraz przypomnieć sobie podstawowe zasady kompozycji i ekspozycji.

Koszt kursu dla studentów WSH: 300 zł

Koszt kursu dla pozostałych osób: 800 zł