TRYB STUDIÓW

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia podyplomowe e-commerce realizowane we Wrocławiu odbywają się w systemie niestacjonarnym, dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 176

Lokalizacja: studia podyplomowe e-commerce odbywają się w siedzibie Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU E-COMMERCE

Studia Podyplomowe Head of E-commerce mają na celu przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej, kompleksowej oraz praktycznej wiedzy, dotyczącej wykorzystania Internetu do celów sprzedażowych, zarządzania projektami e-commerce, tworzenia długofalowych strategii biznesowych, nawiązywania i prowadzenia relacji z klientami oraz partnerami, wdrażania rozwiązań wspomagających funkcjonowanie e-commerce, zarządzania projektami oraz prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych. Studia podyplomowe e-commerce, jakie realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, zapewnią oraz poszerzą umiejętności analitycznego podejścia do skutecznego rozwiązywania problemów menedżerskich w kwestii e-handlu.

Realizowane z zakresu e-commerce studia podyplomowe mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • sprawnego wykorzystania możliwości, jakie daje Internet, w działalności handlowej i promocyjnej,
 • wdrażania i koordynacji projektów e-commerce,
 • monitorowania i analizy ruchu internetowego z wykorzystaniem Google Analytics,
 • tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych w narzędziu Google Ads,
 • prowadzenia działań marketingowych w mediach społecznościowych.

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent Studiów Podyplomowych Head of E-commerce nabędzie niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie kompleksowego zarządzania projektami z zakresu handlu elektronicznego, będzie potrafił zaprojektować strategię wejścia na rynek internetowy, stworzy odpowiednie kampanie reklamowe w sieci Google oraz przeprowadzi ich optymalizację. Ponadto, realizowane z zakresu e-commerce studia podyplomowe pozwolą absolwentowi nabyć umiejętności, dzięki którym, z pomocą poznanych narzędzi, będzie potrafił monitorować i analizować ruch internetowy pod kątem jego jakości i zaangażowania oraz odpowiednio dobierać ścieżki i sposoby komunikacji oraz promocji w celu osiągania zakładanych celów biznesowych, a co za tym idzie, będzie potrafił ocenić skuteczność prowadzonych działań. Studia podyplomowe we Wrocławiu z zakresu e-commerce pozwolą absolwentowi nabyć umiejętność sprawnego poruszania się w środowisku e-handlu ze znajomością zagadnień prawnych, podatkowych i etycznych.

ADRESACI KIERUNKU:

Studia Podyplomowe Head of E-commerce skierowane są do osób:

 • zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, ich uzupełnieniem lub podwyższaniem,
 • przygotowujących się do kierowania działem e-commerce lub chcących zajmować się online marketingiem, mającym na celu sprzedaż internetową,
 • pragnących podjąć specjalistyczną pracę w obszarze e-handlu,
 • chcących uruchomić własną działalność gospodarczą w zakresie e-commerce,
 • chcących samodzielnie założyć i nadzorować własny sklep internetowy,
 • pracujących w działach online marketingu,
 • osób pragnących podjąć pracę w charakterze managera lub eksperta e-commerce,
 • liderów w działach marketingu lub e-commerce,
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania,
 • dostawców usług dla przedsięwzięć e-commerce,
 • zainteresowanych wykorzystaniem Internetu w zakresie m.in. obsługi klienta, komunikowania się z klientem, promocji, współpracy z partnerami biznesowymi, wsparcia procesów biznesowych.