Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 168

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis  

Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z wybranymi zagadnieniami związanymi ze współczesnym hotelarstwem, zgodnych z wymogami stawianymi przez międzynarodowe sieci hotelowe, dbanie o indywidualny rozwój osobisty Słuchacza, rozwijanie niezbędnych do stosowania w praktyce umiejętności, narzędzi i technik niezbędnych przy wykonywaniu pracy w obiekcie hotelowym. Explore Hospitality, w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, to prestiżowy kurs, który pozwoli całościowo spojrzeć na różne sfery działalności hotelu ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych trendów. 

Dzięki spotkaniom ze specjalistami, praktykami Słuchacze nabędą kwalifikacje, które pozwolą Im na dalszy rozwój w ramach pracy w hotelu, a przede wszystkim, pozwolą zrozumieć, w jaki sposób złożoność procesów i decyzji, wpływają na ostateczny efekt działalności hotelu. Dzięki innowacyjnie prowadzonym zajęciom, Słuchacze poznają zagadnienia związane z działalnością operacyjną w hotelu, aspektem finansowym, w tym budżetowaniem i forecastowaniem, rolą marketingu i sprzedaży w sukcesie finansowym hotelu, zarządzaniem przychodami i ceną, wezmą udział w spotkaniach z profesjonalistami związanymi z rynkiem hotelarskim. 

Wiedza z zakresu marketingu, sprzedaży, kontroli przychodów, zarządzania zespołem, psychologii stanowić będzie jedno z kluczowych zagadnień poruszanych podczas zajęć. Ukończenie studiów podyplomowych na powyższym kierunku daje zasadnicze przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia własnej działalności lub ubiegania się o pracę w renomowanych obiektach hotelowych.

Rekrutacja

+48 71 333 11 33

patrycja.korneluk@handlowa.eu

Profil absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych Explore Hospitality - Nowoczene hotelarstwo,  nabędą usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania obiektem hotelowym, wysokie umiejętności interpersonalne, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przychodami i kontroli kosztów. 

Dzięki studiom podyplomowym absolwenci ww. kierunku będą w stanie prowadzić własne hotele, jak i sprostać wymaganiom stawianym przez rekruterów poszukujących kandydatów do pracy w sektorze turystycznym, a w szczególności w hotelarstwie.  Wiedza merytoryczna i praktyczna, uzyskana w oparciu o zakres studiów, w dużej mierze ułatwi prowadzenie własnej działalnośći i podjęcie pracy w zawodzie.

Słuchacz pragnący uzyskać zatrudnienie w wysokiej jakości hotelu, będzie potrafił profesjonalnie podejść do rozmowy o pracę i przejść cały proces rekrutacji, a w dalszej kolejności rozpocząć pracę w nowoczesnych obiektach hotelowych, rozumiejąc procesy i zasady zarządzania.

adresaci kierunku:

Studia podyplomowe Explore Hospitality – Nowoczesne Hotelarstwo, kierowane są do:

  • inwestorów, właścicieli obiektów hotelowych, restauracji,
  • osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w branży hotelarskiej, gastronomicznej,
  • osób z kadry menedżerskiej obiektów hotelowych, gastronomii,
  • osób, które są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, ich uzupełnieniem lub podwyższaniem,
  • osób planujących poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu hotelarstwa
  • osób zainteresowanych pracą w sektorze turystycznym.