program

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Semestr I, II

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1. Stewarding – praca marzeń 16
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w lotnictwie cywilnym 8

3.

Bezpieczeństwo w lotnictwie 28

4.

Zarządzanie kryzysowe w lotnictwie 24
5. Transport lotniczy 28
6. Port lotniczy – wizyta studyjna 8
7. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna na Pokładzie Samolotu - szkolenie certyfikowane 8
8. Szkolenie Przeciwpożarowe – szkolenie certyfikowane 8
9. Wizerunek stewardesy – szkolenie certyfikowane 8
10.  Silver Service 16
11. Pasażer i załoga samolotu – prawa i obowiązki 8
12. Techniki, metody i narzędzia rekrutacji – krok po kroku 24
13. Specjalistyczny lektorat z języka angielskiego 14
14. Samoloty pasażerskie 14
15. Procedury serwisowe i obsługa klienta 16
  Łącznie w semestrze: 228 godziny

Łączna liczba godzin w roku: 228

 

Warunki zaliczenia studiów:

-     obecność na zajęciach (80%),

-     test zaliczeniowy po każdym semestrze zajęć,

-     egzamin końcowy.

 

Koszt studiów: 6000 zł

Opłata wpisowa w wysokości 300 zł wliczona w cenę studiów.

 Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

DOFINANSOWANIE NA STUDIA PODYPLOMOWE

Baza Usług Rozwojowych jest to ogólnodostępna platforma, na której można znaleźć oferty usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach, m.in.: w postaci studiów podyplomowych. Dzięki nim instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć usługę, jakiej aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników.

Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych organizowanych przez  firmy wynosić może  od 50% do 80% (max 25.000 zł dla firmy i max 5.000 zł dla jednego pracownika)

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania? 
Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

Informacje o serwisie Baza Usług Rozwojowych dostępne są na stronie [KLIKNIJ]

Ważne! 
Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Więcej informacji o pozyskiwaniu dofinansowania [KLIKNIJ]

Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych [KLIKNIJ]

 

W drugiej połowie sierpnia 2019 roku staruje nabór do II edycji  projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOSLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”,

który umożliwia sfinansowanie usług rozwojowych oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Wszelkie informacje dotyczące rozpoczęcia naboru, dokumentacji programowej oraz dokumentacji aplikacyjnej będą dostępne na stronie internetowej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA oraz na  portalu Facebook, gdzie udostępniane są informacje o aktualnych możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  w ramach projektów realizowanych przez WARR S.A.