Dodaj
Tytuł sekcji
Przesuń Usuń
mgr Barbara Demuth-Garbień
Opiekun Studiów Podyplomowych Elitarna Szkoła Stewardes Linii Lotniczych

Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, specjalność Turystyka Międzynarodowa oraz Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pasjonatka podróży, członek załogi pokładowej. Globtroterka, kobieta, która samotnie przemierzyła Azję i Australię, brała udział w wielu wyprawach, m.in. do Nowej Kaledonii.

Certyfikowany rekruter i selekcjoner pracowników. Związana zawodowo z lotnictwem od kilkunastu lat. W 2007 roku ukończyła szkolenia zezwalające na wykonywanie zawodu stewardessy potwierdzone certyfikatem. Od 2010 roku szefowa pokładu, w gestii której leży nadzorowanie załogi i zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas lotu. Od ośmiu lat trener pokładowy. Prowadzi rutynowe kontrole personelu lotniczego, wykonuje loty treningowe dla nowych członków załogi. Zajmuje się także prowadzeniem procesów rekrutacyjnych dla linii lotniczych.

Bogate doświadczenie zawodowe oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne są gwarancją wysokiego poziomu prowadzonych zajęć.

Podróże po całym świecie i wynikające z nich obycie, obserwacje, także te wynikające z rezydowania w Singapurze, stanowić będą inspirację dla niejednego Słuchacza do odkrywania bogactw, jakie niesie ze sobą kontakt z innymy ludźmi, poznawanie odmiennych kultur i tradycji.

Przesuń Usuń
mgr Kamil Kopyla

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalizacja Polityka turystyczna na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne w Szkole Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Świdnicy. Ukończył szereg kursów dotyczących organizacji szkoleń oraz kwestii bezpieczeństwa w liniach lotniczych. Od ośmiu lat instruktor ds. procedur i bezpieczeństwa w jednej z największych linii lotniczych w Europie.

Przesuń Usuń
mł. bryg. mgr inż. Roman Muszyński

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie , Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (na kierunku - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna) oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (kierunek – Menager Bezpieczeństwa Pracy) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (na kierunku - Gospodarowanie Zasobami dla Kadry Kierowniczej).

Strażak z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w czynnej służbie na różnych stanowiskach kierowniczych. Prelegent zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, BHP - w jednostkach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w czynnej współpracy w zakresie ppoż. i BHP z przedsiębiorstwami reprezentującymi różne branże – produkcyjną, budowlaną, administracyjno-biurową.

Przesuń Usuń
mgr Maciej Wytrykus
Przesuń Usuń
dr inż. Jacek Olenkiewicz

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Absolwent kursu dydaktycznego szkoły wyższej. Wykładowca PWr z 6-cio letnim stażem dydaktycznym.

Dorobek naukowy obejmuje 3 publikacje z zakresu budownictwa i mechaniki ciała stałego, w tym jedno punktowane (6 pkt. wg MNiSW z 2010). W lotnictwie od 1997r. Początkowo pilot szybowcowy, potem samolotowy z uprawnieniami na 10 różnych typów SP oraz na holowanie szybowców i wyrzucanie skoczków (w tym zakresie obsługa licznych imprez, jak szybowcowe mistrzostwa polski, obozy przelotowe oraz regionalne mistrzostwa spadochronowe). Obecnie czynny zawodowo w liniach lotniczych z uprawnieniami na typie A320/A321 w randze pierwszego oficera (nalot ogólny > 2300h). Znajomość języka angielskiego na poziomie 5 wg ICAO.

Przesuń Usuń
mgr Dorota Ryś