Dokumenty rekrutacyjne:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu