Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Liczba godzin:  196

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

Opis

Program jest oparty o standardy największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów – International Coach Federation (ICF). 

Coaching jest doskonałą metodą pracy z ludźmi, którzy chcą się rozwijać i pełniej korzystać z własnego potencjału i zasobów. Prowadzenie sesji coachingowych wymaga od coacha posiadania szeregu kompetencji i wiedzy, która pozwoli na profesjonalne prowadzenie swoich Klientów. Kierunek ten  powstał z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pracować w roli Coacha, którzy potrzebują efektywnych narzędzi do zarządzania firmą bądź do rozwoju swojej ścieżki kariery. 

Studia podyplomowe Coaching For Leaders są przepustką do pracy w charakterze coacha i etapem, który pozwoli podejść do postępowania akredytacyjnego ICF na poziomie ACC (Associated Certified Coach).  

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Po ukończeniu programu ACSTH student otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu.

Certyfikat ten spełnia standardy Internationl Coaching Federation na poziomie ACC i upoważnia do podejścia do międzynarodowego egzaminu. 

Absolwent studiów ma w pełni ukształtowane kompetencje coacha, które będzie mógł wykorzystać do praktyki coachingowej indywidualnej i grupowej. Student znając metodę pracy coachingowej będzie potrafił wdrożyć coachingowy styl zarządzania w organizacji, jak również pełnić rolę menadżera wykorzystując nabyte kompetencje coacha. 

adresaci kierunku:

Studia podyplomowe z zakresu coachingu z międzynarodową certyfikacją skierowane są do: 

 • menadżerów i dyrektorów zarządzających ludźmi, 
 •  trenerów biznesu, 
 •  konsultantów, 
 •  trenerów wewnątrz organizacji, 
 •  przedstawicieli handlowych, 
 •  pedagogów, 
 •  pracowników HR, 
 •  doradców zawodowych, 
 •  osób zainteresowanych tematyką coachingu, które chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć nowy zawód, 
 •  osób które chcą rozpoznać swoje talenty i mocne strony, potrzebują motywacji i systematyczności w realizacji rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz swoich celów zawodowych i zamierzeń życiowych, 
 •  osób aktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji, 
 •  osób zainteresowanych zdobyciem akredytacji International Coach Federation.