Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 180

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis  

Współcześnie, przedsiębiorstwa w różnym stopniu wykorzystują rozwiązania popularnie zwane “w chmurze”. Część z nich stosuje tylko niektóre usługi, niektórzy jednak podchodzą do technologii kompleksowo. Po podstawowym wdrożeniu „chmury” większość użytkowników zdaje sobie jednak sprawę, że niezbędne jest wdrażanie kolejnych usług i rozwiązań. Takie właśnie oczekiwania rynku znalazły swoje odbicie w zaproponowanym naszym Słuchaczom programie studiów podyplomowych.

Po zakończeniu studiów nasi absolwenci będą znali podstawowe, oferowane na rynku technologie cloud computing. Zapoznani zostaną z usługami oraz ich implementacją, właściwą konfiguracją i zarządzaniem wydajnym środowiskiem. Dodatkowo, Słuchacze zapoznani zostaną z krótko i długoterminowym implementowaniem usług w przedsiębiorstwie, jak i bezpieczeństwem środowisk.

Studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu pozwolą przyswoić wiedzę ogólną z rozwiązań cloud computing. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, wdrażania, jak i administracji cloud computing.

Naszym celem jest zaznajomienie Słuchaczy z możliwościami, jakie oferują różne rozwiązania w chmurze obliczeniowej. Wskazanie na usługi, jakie oferują konkretne rozwiązania na rynku, to kolejny powód dla którego warto wybrać akurat ten kierunek. Takie podejście pozwoli naszym Słuchaczom, po zakończeniu studiów, dokonać właściwego wyboru i przyjąć odpowiednie do swoich potrzeb rozwiązania. Nabyta w trakcie dwóch semestrów wiedza praktyczna pozwoli Im odpowiednio projektować pakiet usług oraz prawidłowo utrzymywać wdrożoną technologię.

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Oferta studiów podyplomowych z zakresu Cloud Computing Specialist
przeznaczona jest w szczególności dla:    

  • specjalistów zajmujących się infrastrukturą IT w swoich firmach,
  • specjalistów odpowiedzialnych za wskazywanie/implementowanie nowych rozwiązań    biznesowych,
  • specjalistów odpowiadających za zmiany, rozwój oraz wskazywanie kierunków technologicznych związany z utrzymaniem infrastruktury IT,
  • osób pragnących poznać technologie i usługi różnych dostawców cloud computing,
  • specjalistów pracujących w zespołach wdrożeniowych/przed wdrożeniowych cloud computing w organizacjach planujących wdrożenie, wdrażających lub rozwijających rozwiązania cloud computing.

adresaci kierunku:

To przede wszystkim osoby startujące i chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat różnego rodzaju dostawców i oferowanych przez nich usług w środowiskach cloud computing.