ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania studiów: 2 semestry (semestr letni 2019 oraz zimowy 2019/2020)

Rozpoczęcie: marzec 2019 roku

Liczba godzin: 160

Studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu  w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22,  53-238 Wrocław.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-16.00.

 

Terminy zjazdów

Semestr zimowy:

13-14.11.2018

01-02.11.2018

15-16.12.2018

12-13.01.2019

26-27.01.2019

09-10.02.2019

Semestr letni:

23-24.02.2019

09-10.03.2019

23-24.03.2019

06-07.04.2019

27-28.04.2019
 

CEL I CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), to osobna dziedzina wiedzy, zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy oraz zasadami bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. W zakres BHP wchodzą m.in. zagadnienia z zakresu: ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, czy bezpieczeństwa technicznego. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, którzy realizują ten obowiązek, m.in. poprzez zatrudnienie odpowiednio przygotowanych osób w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzanie takim osobom wykonywania zadań tej służby. 

Studia Podyplomowe BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem zapewniają absolwentom kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wzbogaconą o zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończenie powyższego kierunku Studiów Podyplomowych, daje uprawnienia do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

profil absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych „BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem” mogą być zatrudnieni w służbach BHP wszystkich sektorów gospodarki takich, jak m.in.: budownictwo, przemysł maszynowy, szkolnictwo, służba zdrowia, jednostki administracji państwowej i samorządowej. Studia przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie.

 

ADRESACI KIERUNKU

  • Osoby nieposiadające doświadczenia w branży BHP (w tym absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich), chcące zdobyć nowe umiejętności.

  • Pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach BHP, chcący uzupełnić kwalifikacje.

 

KONTAKT

Dominika Turlej

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu