Tryb studiów

Organizacja studiów:

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)

Rozpoczęcie: październik 2019 r.

Liczba godzin: 160

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

 

Opis  

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), to osobna dziedzina wiedzy, zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy oraz zasadami bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. W zakres BHP wchodzą m.in. zagadnienia z zakresu: ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, czy bezpieczeństwa technicznego. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, którzy realizują ten obowiązek, m.in. poprzez zatrudnienie odpowiednio przygotowanych osób w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzanie takim osobom wykonywania zadań tej służby. 

Studia Podyplomowe BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem zapewniają absolwentom kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wzbogaconą o zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończenie powyższego kierunku Studiów Podyplomowych, daje uprawnienia do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rekrutacja

+48 71 333 11 04
podyplomowe@handlowa.eu

 

Profil absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem mogą być zatrudnieni w służbach BHP wszystkich sektorów gospodarki takich, jak m.in.: budownictwo, przemysł maszynowy, szkolnictwo, służba zdrowia, jednostki administracji państwowej i samorządowej. 

Studia przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie.

adresaci kierunku:

  • Osoby nieposiadające doświadczenia w branży BHP (w tym absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich), chcące zdobyć nowe umiejętności.
  • Pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach BHP, chcący uzupełnić kwalifikacje.