O studiach podyplomowych na wrocławskiej WSH

Studia podyplomowe to: 

 Kompetencje osobiste 

  • Elastyczność i kreatywność 
  • Prezentacje i wystąpienia publiczne
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Zarządzanie sobą w czasie
  •  Asertywność 

 

Kompetencje menedżerskie 

  • Przywództwo angażujące
  • Coaching menedżerski
  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole 

 

Podstawowe obszary wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych adresowane do firm, to kompetencje osobiste, kompetencje menedżerskie, kompleksowe programy menedżerskie, rozwój wewnętrznych zespołów.

Uzupełnieniem studiów podyplomowych są specjalistyczne szkolenia angażujące stale współpracujących zewnętrznych ekspertów. 

Organizacje, to coś więcej niż ludzie, kapitał i infrastruktura. Zdolność osiągania celów, do których zostały powołane, wynika z rozbudowanego porozumienia, obejmującego grupę ludzi i wpływającego każdego dnia na ich zachowanie. 

Wzrost skuteczności może być znaczący, jeśli tylko skorzysta się z pomocy kogoś, kto nie jest na co dzień częścią zmieniającego się systemu. Absolwenci studiów podyplomowych zapewniają zmieniającym się organizacjom zewnętrzną perspektywę - możliwość dostrzeżenia potencjału lub istniejących ograniczeń. 

Dlatego warto podjąć się wyzwania i uczestniczyć w oferowanych przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu interesujących, innowacyjnych i jedynych w swoim rodzaju - studiach podyplomowych.

Misją studiów podyplomowych w WSH jest budowanie powiązań pomiędzy rzetelną wiedzą a praktyką funkcjonowania organizacji i wspierających je profesjonalistów. Powiązania pomiędzy nauką stosowaną a biznesem Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu buduje na dwa sposoby: 

  • przez stosowanie wiedzy – upowszechnianie wartościowych podejść, koncepcji i wyników badań; prezentowanie ich w odpowiedniej do potrzeb formie, projektowanie praktycznych rozwiązań na ich podstawie;
  •  przez refleksyjną praktykę – wykorzystywanie praktycznych doświadczeń, subiektywnych spostrzeżeń i opinii uczestników przedsięwzięcia do krytycznego namysłu nad praktycznymi działaniami i wyciągania wniosków wykraczających poza kontekst konkretnego projektu. 

·