Tryb studiów

Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia na wrocławskiej WSH trwa 2 lata (4 semestry) i prowadzony jest w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Chcąc jak najlepiej wykształcić naszych studentów, na poziom magisterski wprowadzono zajęcia fakultatywne, aby każdy mógł wybrać najlepszą dla siebie drogę edukacji. Program Zarządzania został podzielony na 5 treści przedmiotowych: ogólne, podstawowe, kierunkowe, praktyczne i specjalnościowe. Opracowaliśmy ten kierunek tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody.

 

W WSH we Wrocławiu na każdym kierunku i na każdym poziomie studiów kształcimy poprzez praktykę. W ramach magistratu zapewniamy praktyki i staże, podczas których studenci nabierają doświadczenia i wprawy w swoim fachu, a co za tym idzie pewności siebie

Opis

Niezależnie od tego, jaką specjalizację wybierzesz, po ukończeniu tego kierunku nabędziesz wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu, prawa, administracji. Opracowując zaproponowane specjalizacje, brano pod uwagę trendy i tendencje rynkowe, zatem nasi absolwenci są dobrze zaznajomieni z dzisiejszym funkcjonowaniem korporacji.

Kompleksowe wykształcenie nabyte na naszych studiach magisterskich na kierunku zarządzanie, to szansa pogłębienia swojej wiedzy i pasji. Niezależnie od wybranej specjalizacji nauczysz się skutecznie analizować rynek, zarządzać współczesną dokumentacją oraz podejmować szybkie i trafne decyzje.

Rekrutacja

 

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Profil absolwenta

Absolwenci Zarządzania są zdeterminowani do działania, ponieważ mają świadomość tego, że zostali przeszkoleni od początku do końca, od teorii do praktyki. Podczas studiów proponujemy dwa lektoraty (z języka niemieckiego i/lub angielskiego), które są prowadzone według nowoczesnych metod lingwistycznych. Kończąc ten kierunek, będziesz mówił biegle przynajmniej w jednym języku obcym. Oprócz wiedzy fachowej, przećwiczymy z Tobą kompetencje miękkie, które są niezbędne na wysokich stanowiskach: komunikatywność, kreatywność, przywództwo, praca w zespole, zarządzanie kryzysem.

Możliwości zatrudnienia

  • Właściciel przedsiębiorstwa
  • Kierownik/menedżer wyższego szczebla
  • Menedżer HR
  • Specjalista ds. e-marketingu
  • Menedżer ds. Sprzedaży
  • Dyrektor handlowy
  • Specjalista/menedżer w organizacjach pozarządowych
  • Specjalista/menedżer w instytucjach rządowych i pozarządowych
  • Członek zespołu projektowego
  • Kierownik projektów