Tryb studiów

Kierunek Turystyka i Rekreacja drugiego stopnia trwa 2 lata (4 semestry) i prowadzony jest w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Aby w pełni przygotować naszych studentów do pracy w globalnym rynku turystyki i rekreacji 25% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, na dwóch poziomach zaawansowania znajomości języka. Proces kształcenia ma charakter praktyczny i jest skoncentrowany na wybranej przez studenta specjalności. Opracowaliśmy ten kierunek tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody.

Koncepcja kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja na poziomie magisterskim

Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry), prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz w języku polskim są  i angielskim.  Zajęcia na studiach magisterskich prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych oraz kadrę zarządzającą prestiżowymi obiektami hotelarskimi. W programie przewidziane są zajęcia terenowe pt.: „Uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym” oraz udział w największych targach turystycznych w Europie ITB w Berlinie. Studenta obowiązuje także odbycie praktyk zawodowych w wymiarze 3-ch miesięcy, podzielonych na jednomiesięczne praktyki w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru. Każda z miesięcznych praktyk  związana jest tematycznie z realizowaną specjalnością.

Zwieńczeniem procesu studiowania jest  przygotowanie pracy magisterskiej, ukierunkowanej na zbadanie i rozwiązanie istotnego problemu praktycznego, w tym opracowanie projektu mieszczącego się w ramach jednej z dwóch specjalności.

Specjalności

Podwójny dyplom we francuskiej uczelni w troyes

Na studiach magisterskich Turystyka i Rekreacja studenci WSH mają możliwość wziąć udział w programie "Podwójny dyplom". Studenci kierunku oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni Groupe ESC Troyes en Champagne.

 

Rekrutacja

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Profil absolwenta

Absolwent jest menedżerem turystyki na jednej z dwóch oferowanych specjalności: menedżer hotelarstwa  oraz menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń, przygotowanym do uruchomienia i zarządzania własną firmą hotelarską lub turystyczną. Ma również wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów i rekreantów, zwłaszcza w hotelach, biurach podróży, ośrodkach informacji i promocji turystycznej, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskowych, sportu rekreacyjnego oraz spa i wellness.

                Ma bogatą wiedzę ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie nabyte na uczelni, a także w trakcie odbytych praktyk w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Jest osobą wykształconą dzięki zastosowanym na uczelni nowoczesnym metodom nauczania. Zna i stosuje nowe technologie teleinformatyczne. Bierze udział w badaniach i projektach, w tym międzynarodowych, realizowanych pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych menedżerów organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi i możliwością odbycia praktyki lub stażu zagranicznego nie ma barier w posługiwaniu się językiem obcym oraz posiada umiejętność współpracy ze środowiskami zróżnicowanymi kulturowo.

Możliwości zatrudnienia

  • Prowadzenie własnej działalności
  • Menedżer hotelu
  • Menedżer obiektu gastronomicznego
  • Przewodnik turystyczny
  • Organizotor wyjazdów służbowych