Tryb studiów

Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry), prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz w języku polskim i angielskim.  Proces kształcenia ma charakter praktyczny, bloki tematyczne są podzielone na ogólne, nawiązujące do biznesowego profilu studiów, kierunkowe (turystyka i rekreacja) i specjalistyczne (dwie specjalności – Menedżer hotelarstwa oraz Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń)).

Na studiach w języku polskim, 25 % zajęć prowadzonych  będzie w języku angielskim. Ze specjalnościami będą związane odrębne 3-miesięczne praktyki zawodowe (podzielone na jednomiesięczne praktyki,  realizowane w drugim, trzecim i czwartym semestrze. W programie przewidziane są również zajęcia terenowe poświęcone ocenie uwarunkowań, stanu i perspektyw rozwoju turystyki w wybranycm obszarze turystycznym oraz związane z udziałem w Targach Turystycznych ITB w Berlinie.

Program studiów magisterskich powiązany jest również z realizacją w latach 2018-2022 przez Wyższą Szkołę Handlową projektu pt. „Wrocławska uczelnia przyszłości – kompleksowy podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu”.

Specjalności

Podwójny dyplom we francuskiej uczelni w troyes

Na studiach magisterskich Turystyka i Rekreacja studenci WSH mają możliwość wziąć udział w programie "Podwójny dyplom". Studenci kierunku oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni Groupe ESC Troyes en Champagne.

 

Rekrutacja

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Profil absolwenta

Absolwent jest menedżerem turystyki na jednej z dwóch oferowanych specjalności: menedżer hotelarstwa  oraz menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń, przygotowanym do uruchomienia i zarządzania własną firmą turystyczną lub rekreacyjną. Ma również wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów i rekreantów, zwłaszcza w hotelach, biurach podróży, ośrodkach informacji i promocji turystycznej, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskowych, sportu rekreacyjnego oraz spa i wellness.

Ma bogatą wiedzę ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie nabyte na uczelni, a także w trakcie odbytych praktyk w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Jest osobą wykształconą dzięki zastosowanym na uczelni nowoczesnym metodom nauczania. Zna i stosuje nowe technologie teleinformatyczne. Bierze udział w badaniach i projektach, w tym międzynarodowych, realizowanych pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych menedżerów organizacji turystycznych i rekreacyjnych.

Dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi i możliwością odbycia praktyki lub stażu zagranicznego nie ma barier w posługiwaniu się językiem obcym oraz posiada umiejętność współpracy ze środowiskami zróżnicowanymi kulturowo.

Możliwości zatrudnienia

  • Prowadzenie własnej działalności
  • Menedżer hotelu
  • Menedżer obiektu gastronomicznego
  • Przewodnik turystyczny
  • Organizotor wyjazdów służbowych