Studiuj turystykę i rekreację w języku angielskim

Studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja we Wrocławiu trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu dba o kompleksowe przygotowanie studentów do pracy w globalnym rynku turystyki i rekreacji, dlatego 25% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Proces kształcenia ma charakter praktyczny i jest skoncentrowany na wybranej przez studenta specjalności. Opracowaliśmy ten kierunek tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody.

Praktyczne i nowoczesne kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja

Zajęcia na kierunku turystyka i rekreacja II stopnia są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych oraz kadrę zarządzającą prestiżowymi obiektami hotelarskimi. W programie przewidziane są zajęcia terenowe pt.: „Uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym” oraz udział w największych targach turystycznych w Europie ITB w Berlinie. Studenta obowiązuje także odbycie praktyk zawodowych w wymiarze 3-ch miesięcy, podzielonych na jednomiesięczne praktyki w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru. Każda z miesięcznych praktyk związana jest tematycznie z realizowaną specjalnością.
Studia magisterskie we Wrocławiu zakończysz obroną autorskiej pracy magisterskiej, ukierunkowanej na zbadanie i rozwiązanie istotnego problemu praktycznego, w tym opracowanie projektu mieszczącego się w ramach jednej z dwóch specjalności.

Szansa na podwójny dyplom we Francuskim Troyes

Turystyka i rekreacja to studia magisterskie we Wrocławiu, podczas których studenci mają możliwość wziąć udział w programie "Podwójny dyplom". Studenci kierunku oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni Groupe ESC Troyes en Champagne.

 

Rekrutacja

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Absolwent turystyki i rekreacji na WSH we Wrocławiu

Magister turystyki i rekreacji jest menedżerem turystyki na jednej z dwóch oferowanych specjalności:

 • menedżer hotelarstwa,
 • menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń,

przygotowanym do uruchomienia i zarządzania własną firmą hotelarską lub turystyczną. Ma również wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów i rekreantów, zwłaszcza w:

 • hotelach,
 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji i promocji turystycznej,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • uzdrowiskach, 
 • ośrodkach sportu rekreacyjnego,
 • ośrodkach spa i wellness.

Absolwent turystyki i rekreacji drugiego stopnia we Wrocławiu ma bogatą wiedzę ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie nabyte na uczelni, a także w trakcie odbytych praktyk w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Jest osobą wykształconą dzięki zastosowanym na kierunku turystyka i rekreacja II stopnia nowoczesnym metodom nauczania. Zna i stosuje nowe technologie teleinformatyczne. Bierze udział w badaniach i projektach, w tym międzynarodowych, realizowanych pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych menedżerów organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi i możliwością odbycia praktyki lub stażu zagranicznego nie ma barier w posługiwaniu się językiem obcym oraz posiada umiejętność współpracy ze środowiskami zróżnicowanymi kulturowo.

Możliwości zatrudnienia

 • Prowadzenie własnej działalności
 • Menedżer hotelu
 • Menedżer obiektu gastronomicznego
 • Przewodnik turystyczny
 • Organizotor wyjazdów służbowych