Co zyskujesz?

 1. Możliwość osiągnięcia  ponadprzeciętnych wynagrodzeń już na początku kariery zawodowej. Wg rankingu ELA - Ekonomiczne Losy Studentów z 2018 roku absolwenci Zarządzania na WSH zarabiają średnio 4800 zł brutto tuż po zakończeniu studiów,
 2. Znacznie obniżoną opłatę z tytułu czesnego, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejnskiej zamiast 2500 zł za semestr zapłacisz 1400 zł;
 3. Po I i II roku studiów bezpłatny udział w 10-dniowych szkołach letnich, organizowanych  na Mazurach, podczas których oprócz udziału w  warsztatach weźmiesz również udział w wydarzeniach kulturalnych oraz imprezach integracyjnych;
 4. Możliwość zdobycia wiedzy od najwyższej klasy specjalistów, wykładowców naszych partnerskich uczelnii ESC Troyes we Francji oraz HHL Leipzig Graduate School of Management w Niemczech;
 5. Praktyki studenckie organizowane u najlepszych specjalistów w czołowych firmach specjalizujących się w zarządzaniu innowacjami; 
 6. Bezpośrednie spotkania i warsztaty z udziałem czołowych przedsiębiorców, start-upowców, innowatorów;
 7. Wyjazd na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie – topowe wydarzenie w branży turystycznej.

 

Opis

Specjalność Global Innovation Management zapewnia szerokie spojrzenie na zarządzanie innowacjami w kontekście globalnym. Zrozumiesz znaczenie innowacji w różnych obszarach funkcjonowania organizacji i jej rolę w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. Dowiesz się jak wykorzystywać szanse w otoczeniu by tworzyć, wdrażać i zarządzać innowacjami. Zdobędziesz umiejętność kreatywnego, przedsiębiorczego myślenia i doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole. W oparciu o metodę głębokiego rozpoznania potrzeb użytkowników – design thinking, nauczysz się jak kreować i wdrażać nowatorskie rozwiązania w zakresie produktów, usług, procesów, modeli biznesowych, etc. Zyskasz doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu innowacyjnymi projektami i zdobędziesz gotowość do rozwijania organizacji przez innowacje.  

 

Rekrutacja

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Rekrutacja online

Informacja o SPECJALNOŚCI

Studia II stopnia Global Innovation Management (na kierunku: Zarządzanie są realizowane w ramach projektu: „Wrocławska uczelnia przyszłości - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020)

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Pobierz

 

Tryb studiów

Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry), prowadzone są w trybie stacjonarnym w 100% w języku angielskim. Obie specjalności są oparte na nowym, międzynarodowym programie kształcenia, który przygotowaliśmy we współpracy z międzynarodowym zespołem ekspertów, doświadczonych wykładowców oraz praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w Zarządzaniu oraz Turystyce i Rekreacji.

Kładziemy duży nacisk na upraktycznienie studiów, zajęcia poza uczelnią, poznawanie najlepszych praktyk, nowoczesne technologie, języki obce.

Ze specjalnościami będą związane odrębne 3-miesięczne praktyki zawodowe (podzielone na jednomiesięczne praktyki,  realizowane w drugim, trzecim i czwartym semestrze studiów).

Zajęcia są prowadzone z doświadczonymi, uznanymi na świecie wykładowcami i praktykami zagranicznymi (z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Węgier) i polskimi w dziedzinie Zarządzania oraz Turystyki i Rekreacji.

W programie przewidziany jest również bezpłatny wyjazd w okresie wakacyjnym, na Mazury, w ramach 10-dniowej „Szkoły Letniej”, podczas którego realizowane będą praktyczne zajęcia warsztatowe oraz bogaty program kulturalny. Studenci wezmą również udział w największych na świecie targach turystycznych w Berlinie (ITB). Dla studentów zagranicznych dodatkowo oferujemy zajęcia z lektoratu języka polskiego oraz zajęcia włączające w polski system edukacji, pracy i gospodarki.

PROGRAM (BLOKI TEMATYCZNE)

Pobierz

 

 

Profil absolwenta

Absolwent jest przygotowany do wejścia na międzynarodowy/globalny rynek pracy jako menedżer w zakresie zarządzania innowacjami. Wie jak wykorzystywać zdobytą wiedzę, potrafi generować nowe pomysły i wdrażać je w różnych organizacjach, przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi i strategii zarządzania.

Przez współpracę w międzynarodowym środowisku jak również udział w projektach czy obserwowanie dobrych praktyk podczas wizyt w innowacyjnych przedsiębiorstwach rozwija swoje umiejętności i zmienia sposób patrzenia na organizację i jej procesy.

Na specjalności GIM wykorzystujemy zróżnicowane i zintegrowane metody i narzędzia kształcenia. Wyposażenie w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności powoduje, że absolwent specjalności to profesjonalista, który doskonale odnajdzie się w dynamicznym otoczeniu i nie będzie obawiał się zmi– to on stanie się ich inicjatorem.

Biznesowe ukierunkowanie studiów nie ogranicza rozwoju innych ścieżek zawodowych, ponieważ powszechne ukierunkowanie gospodarek na innowacyjność tworzy duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru.  Absolwent może podjąć zatrudnienie chociażby w komórkach administracji państwowej czy samorządowej, odpowiedzialnych za strategie innowacji i rozwój.

Możliwości zatrudnienia

 • Menedżer produktów innowacyjnych

 • Menedżer innowacyjnych procesów/projektów

 • Koordynator projektów innowacyjnych

 • Konsultant ds. nowych technologii

 • Analityk biznesowy

 • Menedżer w instytutach badawczych