O studiach magisterskich

O studiach magisterskich

Studia magisterskie na naszej wrocławskiej uczelni prowadzone są zgodnie z programem umiejętnie opracowanym przez specjalnie dobrane zespoły specjalistów. W WSH studia magisterskie realizowane są w trybie zaocznym oraz stacjonarnym, w języku polskim i angielskim.

Wierzymy, że praktyczne kształcenie przynosi najlepsze efekty, dlatego plan zajęć studiów magisterskich w dużej mierze opiera się o warsztaty, szkolenia, case studies, debaty, wymiany studenckie i profesorskie. Studia drugiego stopnia w WSH we Wrocławiu obejmują kierunki, na których zajęcia prowadzą uznani eksperci (zarówno praktycy, jak i teoretycy), pod których okiem nabędziesz wielu nowych umiejętności i kompetencji, a także podszkolisz te, których się uczyłeś na innych studiach.

Każdego, kto wybiera studia drugiego stopnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, traktujemy jak partnera, widzimy go jako przyszłość dzisiejszej gospodarki. Absolwenci każdego kierunku magisterskiego studiów II stopnia w WSH są nauczeni kreatywnego myślenia i pomysłowego rozwiązywania problemów, potrafią operować podstawowymi oraz zaawansowanymi terminami z zakresu ekonomii i marketingu, a ponadto są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Wybierając studia magisterskie w WSH, wielozadaniowość nie będzie Ci obca, a po ich ukończeniu będziesz także zaznajomiony z powszechnymi oraz nowatorskimi technologiami.
Tak kompleksowo wykształceni absolwenci studiów drugiego stopnia w WSH we Wrocławiu, ruszają na rynek pracy, gdzie torują sobie satysfakcjonującą ścieżkę kariery oraz piszą historię nowoczesnego biznesu.