Tryb studiów

Studia Licencjackie na kierunku Zarządzanie trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ich głównym atutem jest czysto praktyczny charakter kształcenia, czyli praktyka podbudowana niezbędną wiedzą teoretyczną oraz system modułowego kształcenia, w którym program nauczania dzieli się na pięć grup treści przedmiotowych: ogólną, kierunkową, specjalnościową i praktyczną, a także  przedmioty do wyboru. 

Opis

Program studiów na kierunku Zarządzanie został przygotowany we współpracy z praktykami biznesu. Dzięki temu jest on w pełni dostosowany do najnowszych trendów rozwoju gospodarki. Przez praktyczne podejście do nauczania, oparte o pracę na konkretnych studiach przypadku oraz grach kierowniczych i biznesowych Studenci i Absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu zdobywają umiejętności szczególnie pożądane przez pracodawców. Jako student Zarządzania będziesz miał okazję uczestniczyć w konferencjach, warsztatach i spotkaniach z ludźmi biznesu, co będzie niezwykle ważnym wpisem do Twojego CV. W programie oferujemy także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach różnych branż, które umożliwiają poznanie dobrych praktyk w biznesie. 
Kierunek Zarządzanie to wyróżniająca się kadra nauczycieli akademickich i praktyków, którzy przekazują wiedzę, przy jednoczesnym kształceniu umiejętności i kompetencji cenionych przez pracodawców. 

Rekrutacja
 

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej 
ma specjalistyczną i kompleksową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i wie, jak ją wykorzystać w praktyce. Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem i zna zasady jego funkcjonowania. 

Ma kompetencje w zakresie pracy w grupie, kierowania zespołem. 
Umie komunikować się, negocjować, asertywnie i odważnie przekazywać i bronić swoich poglądów. Potrafi identyfikować  zjawiska rynkowe i problemy w funkcjonowaniu organizacji, a następnie analizować je i rozwiązywać, przy wykorzystaniu odpowiednich metod, narzędzi i technik. Zna tajniki współpracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, które ze względu na globalizację są często poszukiwaną przez pracodawców cechą. Umiejętnie gospodaruje zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi). Posiada umiejętność zaplanowania, założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia, rozwijania i wykorzystywania zdolności interpersonalnych, ale postępuje etycznie i odpowiedzialnie. 

Możliwości zatrudnienia

- prowadzenie własnej działalności gospodarczej

- menedżer średniego szczebla

- kierownik działu (w zależności od ukończonej specjalności)

- doradca/konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym

- doradca/konsultant w organizacjach o charakterze publicznym

- handlowiec

- specjalista ds. marketingu i sprzedaży

- specjalista HR

- specjalista w firmie szkoleniowej

- specjalista ds. rekrutacji