Opis

Przemysł turystyczny jest najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki na świecie. Rozwój turystyki jest istotnym impulsem dynamizującym rozwój społeczno-ekonomiczny kraju, jednocześnie przyczyniając się do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia wizerunek kraju, regionów oraz miejscowości. Turystyka jest jednym z trzech głównych filarów, obok przemysłu i usług, na których planowany jest rozwój Dolnego Śląska (Strategia Rozwoju Dolnego Śląska do roku 2020).

Czy wiesz, że?

 • 1 na 10 zatrudnionych pracuje w branży turystycznej
 • W poprzednim roku za granicę podróżowało ponad 1320 mln turystów

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja dają doskonałe, niezwykle szerokie perspektywy przyszłej pracy zawodowej. To kierunek dla ludzi chcących poznawać świat, otwartych na nowe miejsca  i ludzi. Kończąc ten kierunek

SPECJALNOŚCI:

 • Hotelarstwo
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny
 • Organizacja Eventów

SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE:

 • E-biznes w turystyce
 • Przedsiębiorczość w turystyce

 

Tryb studiów

Studia licencjackie „Turystyki i rekreacji” trwają  3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Chcąc jak najlepiej wykształcić naszych studentów, na potrzeby rynku pracy w turystyce i rekreacji, wprowadzone zostały  trzy bloki tematyczne: hotelarstwo, turystyka eventowa i poznawcza oraz turystyka aktywna i sport rekreacyjny, nawiązujące do trzech  ważnych segmentów rynku turystycznego. Z każdym z nich wiążą się miesięczne praktyki zawodowe.  

Studenci biorą również udział w zajęciach ternowych poświęconych produktom turystycznym i rekreacyjnym Dolnego Śląska oraz turystyce aktywnej i sportowi rekreacyjnemu w środowisku naturalnym.

Aby w pełni przygotować naszych studentów do pracy na globalnym rynku turystyki i rekreacji, 25 % zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w języku angielskim, na 2 poziomach znajomości tego języka.  Zwieńczeniem procesu studiowania będzie przygotowanie pracy licencjackiej, ukierunkowanej na rozwiązanie istotnego problemu praktycznego, nawiązującego  do profilu jednego z trzech bloków tematycznych (specjalności).

Aplikuj teraz
 

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Profil absolwenta

Absolwent jest specjalistą turystyki i rekreacji w zakresie hotelarstwa, międzynarodowego biznesu turystycznego oraz organizacji eventów, przygotowanym do podjęcia pracy zawodowej na różnych odpowiedzialnych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów i rekreantów, zwłaszcza w hotelach, biurach podróży, ośrodkach informacji i promocji turystycznej, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskowych, sportu rekreacyjnego oraz spa i wellness.

Ma wiedzę ekonomiczną, humanistyczną i przyrodniczą oraz umiejętności i doświadczenie nabyte na uczelni, a także w trakcie odbytych praktyk w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Jest przygotowany do podejmowania ambitnych wyzwań zawodowych dzięki korzystaniu z nowoczesnych metod studiowania (m.in. rozwiązywania problemów praktycznych, udziału w dyskusjach, przygotowywaniu projektów aplikacyjnych) pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców oraz menedżerów organizacji turystycznych i rekreacyjnych.

Możliwości zatrudnienia

 • Własna działalność turystyczna
 • Biura podróży
 • Obiekty gastronomiczne
 • Ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiskowe, spa&wellness
 • Centra turystyki biznesowej
 • Centra sportu i rekreacji
 • Parki tematyczne
 • Gospodarstwa agroturystyczne
 • Transport turystyczny
 • Ośrodki informacji i pomocy turystycznej
 • Urzędy administracji odpowiedzialne dla TiR