Nauczanie języków obcych stanowi bardzo ważną część programu dydaktycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Handlowej. Proces nauczania języków obcych przebiega zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

 

Celem zajęć dydaktycznych jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Szczególną wagę przywiązujemy do kształcenia i doskonalenia  komunikacji językowej.

Zajęcia z języków obcych prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, stosujących skuteczne i nowoczesne metody nauczania oraz korzystających z różnorodnych materiałów dydaktycznych.
 

 

W ramach wspierania praktycznej nauki języków obcych Wyższa Szkoła Handlowa organizuje dla swoich studentów obcojęzyczne seminaria, warsztaty i wykłady prowadzone przez wykładowców zagranicznych.

Zajęcia z języków obcych odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania. Przydział do grup językowych następuje na podstawie testu kwalifikującego lub/i rozmowy z lektorem.

 

Program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obejmuje obowiązkową naukę języka angielskiego lub niemieckiego.
Nauka języka wybranego przez studenta trwa od I do nawet IV semestru i kończy się egzaminem wewnętrznym.