program

Program studiów obejmuje dwie specjalności:

MENADŻER LOGISTYKI  - to specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Również, dobrą opcją na dalszą karierę po tej specjalności będzie prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej i globalnej. Studiując tę specjalność zdobędziesz kompleksową wiedzę inżynierską niezbędną dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi, a także projektowania, organizowania, koordynowania i nadzorowania systemów logistycznych oraz planowania i wdrażania międzynarodowych strategii logistycznych z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych.


SYSTEMY INFORMATYCZNE I TECHNOLOGIE W LOGISTYCE - To specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę na stanowiskach specjalistów w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Również, dobrą opcją na dalszą karierę po tej specjalności będzie prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej i globalnej. W ramach tej specjalności proponujemy opanowanie wiedzy i kompetencji z zakresu szeroko rozumianego wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych we współczesnych organizacjach.

możliwości zatrudnienia

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
  • menedżer logistyki średniego szczebla, np. odpowiedzialny za ciągłość zaopatrywania, techniczną stronę zarządzania lub ekonomiczną efektywność procesów logistycznych;
  • kierownik działu logistyki, np. utrzymania produkcji, magazynu, zaopatrzenia, transportu;
  • doradca/konsultant w organizacjach i instytucjach o charakterze logistycznym;
  • administrator systemów informatycznych w logistyce;
  • kierownik/specjalista ds. utrzymania obiektów technicznych;
  • kierownik/specjalista ds. utrzymania ruchu na produkcji;
  • menadżer/projektant procesów logistycznych.