Logistyka w WSH we Wrocławiu - tryb studiów

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka we wrocławskiej WSH trwają 3,5 roku (7 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach:

 • stacjonarnym,
 • niestacjonarnym. 

Studia logistyczne we Wrocławiu z unikatowym systemem modułowego kształcenia

Jedną z największych zalet studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu jest wybitnie praktyczny charakter kształcenia, gdzie duża liczba zajęć praktycznych podbudowana została niezbędną wiedzą teoretyczną i kierunkową. Zastosowaliśmy unikatowy system modułowego kształcenia, w którym program nauczania został podzielony na pięć grup treści przedmiotowych, to jest.: 

 • ogólną, 
 • kierunkową, 
 • specjalnościową,
 • praktyczną, 
 • przedmioty fakultatywne. 

Przy pomocy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z przodujących w branży IT firm, powstał nowatorski plan nauczania na kierunku Logistyka, który zakłada następujące specjalności:

 • Menedżer Logistyki,
 • Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce.

Sylwetka absolwenta studiów logistycznych w WSH we Wrocławiu

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Logistyka w WSH we Wrocławiu nabywa wiedzę oraz szereg umiejętności niezbędnych w zawodzie specjalisty ds. logistyki. Po ukończeniu studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej:

 • będziesz potrafił sprawnie zarządzać procesami logistycznymi oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw,
 • poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych procesów oraz systemów logistycznych,
 • będziesz potrafił projektować, organizować, koordynować oraz nadzorować systemy logistyczne.

Jeśli zdecydujesz się na studia inżynierskie na kierunku Logistyka i specjalność Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce, nabędziesz dodatkowo wiedzę oraz umiejętności z zakresu wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach.