Opłaty

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną tabelą opłat.

 

Najnowsze zarządzenie Rektora w sprawie opłat za czesne