Tryb studiów

Studia licencjackie na kierunku Informatyka trwają  3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunek oparty jest o system kształcenia modułowego, który podzielił program nauczania na 5 grup treści przedmiotowych: ogólną, podstawową, przedmiotową, kierunkową, specjalnościową i praktyczną.

 

PROFIL STUDENTA

Jako absolwent kierunku Informatyka posiądziesz wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Kompleksowo poznasz działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiądziesz wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania, umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Nabędziesz umiejętności programowania i pracy w zespole programistycznym. Ponadto dzięki zajęciom z komunikacji interpersonalnej będziesz umiał m.in. pracować w grupie i nabędziesz kompetencje miękkie, których pracodawcy poszukują u przyszłych pracowników. 

 

Rekrutacja

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Rekrutacja online