Tryb studiów Finanse i rachunkowość

Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim to trzyletni kurs prowadzony w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program kierunku został opracowany w taki sposób, aby studenci zgłębili podstawy oraz nabywali doświadczenia poprzez zajęcia praktyczne, które dzielą się na 5 kategorii: ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe i praktyczne.

Specjalności:

  • Rachunkowość i podatki
  • Ubezpieczenia gospodarcze
  • Analiza biznesowa

 

Opis

W procesie planowania toku nauczania na kierunku Finanse i rachunkowość na wrocławskiej Wyższej Szkole Handlowej czynny udział brała Krajowa Izba Doradców Podatkowych a także grupy naukowców, ekonomistów i praktyków (radcy finansowi, konsultanci strategiczni, dyrektorzy finansowi, maklerzy giełdowi).  Dzięki temu program studiów jest przystosowany do obecnie panujacych wymagań rynku pracy, co zapewni Ci przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych uczelni. W ramach studiów zapewniamy praktykę w jednej z renomowanych instytucji, które od lat przodują na lokalnym i ogólnokrajowym rynku finansowym.

Rekrutacja

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Profil absolwenta

Dzięki wiedzy ekspertów przekazywanej podczas zajęć praktycznych, jakość kształcenia na naszej uczelni jest bardzo wysoka. Warsztaty z praktykami pomagają zrozumieć, a nawet namacalnie poznać, mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych. W ramach nauczania wykorzystujemy uniwersalne narzędzia finansowe. Absolwenci Finansów i Rachunkowości we wrocławskiej WSH bezbłędnie analizują zjawiska gospodarcze i ekonomiczne zarówno w skali makro, jak i mikro. Kończąc ten kierunek, absolwent dobrze zna zasady rachunkowości, potrafi stosować prawo finansowe w praktyce, wie, jak redukować koszty w firmie i mądrze inwestować pieniądze.

 

Możliwości zatrudnienia

  • Biura maklerskie
  • Departamenty planowania i budżetowania
  • Biura rachunkowe
  • Biura doradztwa podatkowego
  • Towarzystwa ubezpieczeniowe
  • Administracja publiczna
  • Własne przedsiębiorstwo