Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia inżynierskie Informatyka decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Kandydaci z obywatelstwem polskim

Kandydaci bez obywatelstwa polskiego

Terminy

Początek rekrutacji styczeń 2019
Zakończenie rekrutacji luty 2019
Pierwsze zajęcia na zapytanie