obecnie nie prowadzimy rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Warunki przyjęcia na studia

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Terminy

Początek rekrutacji -
Zakończenie rekrutacji -
Pierwsze zajęcia -

Rekrutacja dla studentów z polski

01 Przygotuj dokumenty rekrutacyjne

Lista wymaganych dokumentów na studia licencjackie:

 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia świadectwa dojrzałości,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45mm (kolorowe lub czarno-białe) podpisane na rewersie,
 • 1 kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej dostarczone na płycie CD lub drogą mailową* o charakterystyce:

  wymiary: 236 x 295 pix,
  rozdzielczość: 300 dpi,
  format: jpg,

 • dowód wniesienia opłaty wpisowej,
 • podpisana umowa o naukę (2 egzemplarze) (UWAGA: w umowie nie wpisywać dat),
 • ślubowanie
 • deklaracja wyboru sposobu płatności

* Przesyłając zdjęcie drogą e-mail prosimy koniecznie podać: imię, nazwisko, kierunek oraz tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne).

Uwaga: Wymagane dokumenty do pobrania:

Deklaracja wyboru sposobu płatności.doc Podanie o przyjęcie I stopień.xls Ślubowanie.docx umowa o naukę w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.pdf

02 Dokonaj opłaty wpisowej (poza okresami objętymi promocją)

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Ostrowskiego 22, 53 - 238 Wrocław
Bank Zachodni WBK S.A.
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000
z dopiskiem: "Opłata rekrutacyjna - kierunek studiów/nazwisko"

Uwaga: Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

03 Złóż dokumenty w biurze rekrutacji WSH lub wyślij pocztą

Uzupełnione i podpisane dokumenty możesz złożyć w siedzibie WSH lub wysłać pocztą. Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów od razu, prześlij te, które już posiadasz. Pozostałe uzupełnisz w dogodnym dla Ciebie terminie - pamiętaj jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet złożonych dokumentów.

04 Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia 

O przyjęciu na studia poinformujemy Cię drogą e-mailową. Oficjalna decyzja zostanie również wysłana pocztą na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

Rekrutacja dla obcokrajowców

01 Zarejestruj się online i wyślij skany dokumentów

Lista wymaganych dokumentów:

 • paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem i danymi);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej z załącznikiem (jeśli jeszcze nie ma oceny za ostatni semestr);
 • dyplom I stopnia wraz z ocenami - dla kandydatów na studia II stopnia (jeżeli jeszcze nie posiadasz - kartę z ocenami);
 • certyfikat znajomości języka, w którym się odbywają studia (jeśli jest).Wymagania dotyczące certyfikatów językowych.docx

02 Czekaj na odpowiedź

 • Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę mailową

03 Otrzymasz fakturę za opłatę wpisowego i czesnego

 • Dokonaj opłaty wpisowego oraz czesnego (za rok lub za semestr).

04 Prześlij w systemie skany dowodu opłaty i podpisanej umowy

 • Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z Zarządzeniem w sprawie opłat.

UWAGA: w umowie nie wpisywać dat. W przypadku osób niepełnoletnich umowę podpisują również rodzice.

Umowa o naukę dla cudzoziemców.pdf umowa o naukę dla cudzoziemców osób niepełnoletnich.pdf Zarządzenie w sprawie opłat.pdf

Umowa w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów.pdf umowa o świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia przygotowawczego kursu z języka polskiego i angielskiego dla cudzoziemców.pdf

05

Otrzymasz dokumenty dla konsulatu

 • Zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz zaproszenie w postaci skanów zostaną wysłane drogą mailową, oryginały - pocztą na podany w systemie adres korespondencyjny. Złóż wniosek o wizę.

06 Przyjedź na studia i złóż wymagane dokumenty

 

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub potrzebujesz pomocy?

Zardzwoń lub napisz do nas:

Kontakt

Julia Vakula

Koordynator ds. rekrutacji obcokrajowców

tel. +48 71 333 11 18

tel. kom. +48 506 396 665

e-mail: admission@handlowa.eu

skype: admisson.handlowa